เราจ่าย ใครได้ คำถามปลายทางภาษี

วงเสวนาหัวข้อ 'อัดฉีด เก็บภาษี ช่วยใคร' พูดคุยทำความเข้าใจเรื่องภาษีใกล้ตัว เช่นโจทย์สำคัญที่ว่า คนส่วนใหญ่ไม่เสียภาษี และเก็บภาษีคนรวยไปช่วยคนจน สามารถทำได้หรือไม่

เผด็จการศึกษา: อ่านเผด็จการผ่านเศรษฐกิจ

‘เผด็จการศึกษา’ ในคลาสนี้ WAY ชวน นพนันท์ วรรณเทพสกุล สาขาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มองเผด็จการผ่านการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ป๋วยกับสังคมการเมืองไทย ในวิกฤติเปลี่ยนผ่าน

‘มองสิทธิมนุษยชนไทยผ่านการ(ไม่)หาความจริงและการ(ไม่)รับผิด: กรณีความรุนแรงโดยรัฐที่กระทำต่อขบวนการประชาธิปไตย’ โดย เบญจรัตน์ แซ่ฉั่ว สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหิดล พบว่า มีการกระทำความรุนแรงต่อผู้เรียกร้องประชาธิปไตยหลายครั้ง แต่ไม่เคยมีผู้ต้องรับผิด

อสมการของชาวนากับความยากจน

ในวงวิชาการ อัมมาร สยามวาลา เป็นหนึ่งในผู้สถาปนาคำว่า ‘ยากจน’ ผูกติดกับชีวิตชาวนา แต่ ณ พ.ศ. นี้ อาจเป็นการมองชาวนาแบบโรแมนติกเกินไป นักวิชาการผู้นี้จึงออกมาโต้นโยบายจำนำข้าว เพราะเห็นว่าผลประโยชน์ส่วนใหญ่ไม่ได้ตกกับชาวนายากจนเต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างที่เข้าใจกัน

‘พอ-นิยม’ ชมเศรษฐศาสตร์ผ่านร่างกายมนุษย์

จะเป็นอย่างไร หากงานละครเวทีอยากเล่าเรื่องเศรษฐศาสตร์ให้คุณฟัง 'พอ-นิยม' (transaction) ละครเวทีแนวทดลองขอชวนคนดูเข้าไปหา ‘ความต้องการ’ ที่จะได้ ที่จะให้ ในทรัพยากรจำกัดที่มีชื่อว่า...เวลา