ในจอร์เจีย การดื่มเป็นวัฒนธรรม มีเสรีภาพ และเข้มแข็งมาก

นี่คือการต้มเหล้าสามัญประจำบ้าน ทุกบ้านในประเทศจอร์เจียสามารถทำได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย เช่นเดียวกับองุ่นและไวน์ถือเป็นชีวิต เป็นจิตวิญญาณ เป็นศาสนา และนี่คือวิถีการดื่มกินอย่างมีเสรีภาพในจอร์เจีย

โลกร้อนกับ 9 ของอร่อยที่อาจหายไป (ตอนที่1)

เผยอาหารและเครื่องดื่ม 9 ชนิด ที่กำลังตกอยู่ในสถานการณ์น่าเป็นห่วงว่าจะอยู่หรือไปในอีกไม่กีสิบปีข้างหน้า อันเนื่องมาจากสภาวะโลกร้อน

ไวน์และขนมปัง ‘หาย’ ในเวเนซูเอลา

โบสถ์ในเวเนซุเอลา กำลังประสบปัญหาขาดแคลนทั้งไวน์และข้าวสาลีที่ใช้ในการผลิตขนมปังสำหรับพิธีศีลมหาสนิท เนื่องจากภาวะการขาดแคลนอาหารและนโยบายจำกัดการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ