14 ตุลาคม 2516 - 2/2 - waymagazine.org | นิตยสาร WAY
Tagged: 14 ตุลาคม 2516