เลือดและความรักบนดินแดนแห่งพระผู้เป็นเจ้า

ความขัดแย้งระหว่างยิวและอาหรับเท้าความไปถึงสมัยปฐมกาล 'Brother' คือเพลงโดยวงดนตรีอิสราเอล Orphaned Land ที่เล่าถึงความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ โดยอ้างอิงถึงบุตรชายสองคนของอับราฮัมตามคัมภีร์ไบเบิล 'อัสอัค' และ 'อิชมาเอล'

The Lemon Tree

  “วันหนึ่ง มีคนมาเคาะประตูบ้านครอบครัวชาวอิสราเอลซึ่งอพยพมาตั้งรกราก ณ ดินแดนปาเลสไตน์ ชายผู้นั้นแนะนำตัวเองว่า เขาเป็นลูกชายของครอบครัวชาวปาเลสติเนียนที่เคยเป็นเจ้าของเดิมบ้านหลังนี้…บ้านที่มีต้นมะนาวต้นหนึ่งปลูกไว้ในสวน” นั่นคือจุดเริ่มต้นของสารคดีที่ถ่ายทอดความสัมพันธ์และมิตรภาพอันงดงาม ท่ามกลางความขัดแย้งทางชนชาติร้าวลึกยืดเยื้อที่สุดในประวัติศาสตร์โลก – – – The Lemon Tree: An Arab, a Jew, and the Heart of the Middle East เขียนโดย Sandy Tolan สำนักพิมพ์ Way of Book จัดพิมพ์เล่มนี้ในภาษาไทย แปลโดย ไพรัช แสนสวัสดิ์ เช่นเดียวกับที่เคยฝากผลงานแปล ฝังหัวใจข้าไว้ที่วูนเด็ดนี (Bury My Heart at Wounded Knee) มาก่อนหน้านี้ แซนดี โทแลน ผู้เขียน The Lemon Tree ได้รับการยกย่องในฐานะผู้เก็บรายละเอียดอย่างคมกริบ ในฉบับภาษาอังกฤษระบุบันทึกอธิบายการติดตามร่องรอย การสืบค้นข้อเท็จจริงแต่ละช่วงโดยละเอียด ปราศจากการเสริมแต่งหรือคิดไปเอง อันเป็นวิธีทำงานที่ผู้สนใจด้านนิเทศศาสตร์ควรศึกษา