คณาจารย์ลงชื่อหนุนนักเรียน นิสิต นักศึกษา การชุมนุมคือการแสดงออกโดยเสรี

หลังการเคลื่อนไหวของนักเรียน นิสิต นักศึกษา จากหลายสถาบันทั่วประเทศ ที่กระจายกันทำกิจกรรมชุมนุมทางการเมืองในสถาบันการศึกษาของตน ล่าสุดคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ได้ออกแถลงการณ์พร้อมลงชื่อสนับสนุนการชุมนุม โดยเห็นว่าเป็นการแสดงออกโดยเสรี ซึ่งสถาบันการศึกษาไม่ควรขัดขวางการทำกิจกรรมดังกล่าว นอกจากนี้ยังเรียกร้องไปยังองค์กร หน่วยงานรัฐ และคนในสังคมให้การสนับสนุนการเคลื่อนไหวนี้ให้เป็นไปโดยสันติ ปราศจากความรุนแรง โดยแถลงการณ์มีใจความดังนี้

…..

แถลงการณ์ (ฉบับที่ 1) ของคณาจารย์จากสถานศึกษาและอุดมศึกษาทั่วประเทศ
ถึง นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาราษฎรบนผืนแผ่นดินประเทศไทยและกว้างไกลออกไป

ปรากฏการณ์ชุมนุมประท้วงนับตั้งแต่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ เมื่อวันที่ 21กุมภาพันธ์ 2563 นั้น ยากที่จะเข้าใจเป็นอื่นได้ นอกจาก เป็นปฏิกิริยาตอบโต้ต่อคำตัดสินของกลุ่มตุลาการเสียงข้างมากว่า ไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรม อีกทั้งเห็นว่า ยังเป็นอีกมาตรการหนึ่งที่ปฏิบัติสืบต่อเนื่องกันมานับตั้งแต่วันรัฐประหาร วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 โดยกลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่า “คณะ คสช.” ที่พยายามบั่นทอนพลังซึ่งมุ่งให้สังคมไทยเจริญขึ้นในทางระบบการปกครอง ทัดเทียมอารยประเทศ

แถลงการณ์นี้ ขอแสดงเจตจำนงถึง

(1) สนับสนุนการแสดงออกโดยเสรีของนักเรียน นิสิต นักศึกษาจากนานาสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ

(2) ขอให้ผู้บริหารสถานศึกษา มหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าใจและยอมรับสิทธิเสรีภาพการแสดงออกของนักเรียน นิสิต นักศึกษา โดยไม่ขัดขวาง หรือกระทั่งร่วมมือ สนับสนุนกลุ่มของฝ่ายปกครองที่อาจจะใช้มาตรการทางกฎหมายหรือกระทั่งอาวุธต่อเยาวชนและประชาราษฎรที่มิได้มีผลประโยชน์ใดๆ แอบแฝง นอกจากความปรารถนาให้บ้านเมืองดำเนินไปด้วยความเป็นธรรมทางการเมือง-สังคม และคำนึงถึงความผาสุกของประชาราษฎรเป็นสำคัญ

อนึ่ง ขอให้องค์กร หน่วยงานของรัฐและสังคม ตลอดจนสาธารณชนทั่วไปได้พิจารณาหนุนช่วยซึ่งกันและกันในการแก้ไขความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนี้ให้เป็นไปโดยสันติ ปราศจากความความรุนแรงและความสูญเสียไม่ว่าจะทางวัตถุ หรือ ชีวิต

ขอแสดงความเคารพ และเชื่อมั่นในเจตนาอันเป็นมงคลของพลเมืองในสังคมไทย

รายชื่อผู้ร่วมลงนาม
1. ไชยันต์ รัชชกูล
2. ดร.บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล สังคมศาสตร์ ม.นเรศวร
3. ผศ.พรชัย นาคสีทอง
4. ผศ.ดร. สร้อยมาศ รุ่งมณี
5. ดร.อนินทร์ พุฒิโชติ
6. ศุทธิกานต์ มีจั่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7. สุธิดา วิมุตติโกศล
8. สุริยาพร เอี่ยมวิจิตร์
9. เมธาวี โหละสุต
10. มนฑิตา โรจน์ทินกร
11. มิ่ง ปัญหา
12. รัชกฤช วงษ์วิลาศ
13. พชรวรรณ บุญพร้อมกุล
14. ปัญญา เล็กวิไล
15. พศุตม์ ลาศุขะ
16. อสมา มังกรชัย คณะรัฐศาสตร์ มอ ปัตตานี
17. ซัมซู สาอุ คณะวิทยาการอิสลาม ม.สงขลานครินทร์ ปัตตานี
18. จิรธร สกุลวัฒนะ
19. บัณฑูร ราชมณี
20. ก่อพงศ์ วิชญาปกรณ์
21. ผศ ดร เยาวนิจ กิตติธรกุล มอ หาดใหญ่
22. ผศ ดร วลักษณ์กมล จ่างกมล มอ ปัตตานี
23. คารีนา โชติระวี
24. ธีระพล อันมัย
25. ธวัช มณีผ่อง
26. ณรุจน์ วศินปิยมงคล รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
27. พสิษฐ์ วงษ์งามดี
28. นีรนุช เนียมทรัพย์
29. ศรายุธ ตั้งประเสริฐ
30. เสาวนีย์ ตรีรัตน์ อเลกซานเดอร์
31. นราสิทธิ์ วงษ์ประเสริฐ
32. จิราภรณ์ สมิธ
33. ปาริชาติ ภิญโญศรี

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตาม นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • Always Active

บันทึกการตั้งค่า