UNDERSTAND: ซึมเศร้าเราเข้าใจ - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

UNDERSTAND: ซึมเศร้าเราเข้าใจ

สถานการณ์ซึมเศร้าและการฆ่าตัวตายในกลุ่มเยาวชน นิสิตนักศึกษา ปรากฏเป็นข่าวในปริมาณที่ถี่ขึ้นอย่างผิดสังเกตในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ไม่เว้นแม้แต่นักศึกษาแพทย์เองก็ไม่อาจได้รับการยกเว้นจากกลุ่มอาการที่ว่านี้

มองในมุมหนึ่ง ปรากฏการณ์นี้ได้สะท้อนสภาพสังคม ชีวิตการเรียนที่เต็มไปด้วยความเครียด ความกดดัน และความคาดหวังจากคนในครอบครัว

นพ.วิชยุตม์ เพศยนาวิน หรือ ‘หมอวิคเตอร์’ คือหนึ่งในผู้ก่อตั้งกลุ่ม ‘Understand’ (ซึมเศร้าเราเข้าใจ) องค์กรที่เกิดจากการรวมตัวของเครือข่ายนักศึกษาแพทย์หลากหลายสถาบัน เพื่อส่งเสริมความตระหนักและพัฒนาทักษะการรับมือโรคซึมเศร้าและปัญหาด้านสุขภาพจิตให้กับนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ

การรวมตัวทำกิจกรรมของกลุ่ม Understand มุ่งหมายที่จะบอกกับทุกคนว่า ภาวะซึมเศร้าไม่ใช่เรื่องไกลตัวอย่างที่คิด หากคนใกล้ชิดรอบข้างกำลังเผชิญกับโรคนี้ ขอเพียงแค่มีคนรับฟังพวกเขาบ้าง ฟังด้วยความเข้าใจ และฟังโดยไม่ตัดสิน

สนับสนุนโดย

Photographer

สิทธิกร ขุนนราศัย
วิดีโอครีเอเตอร์รสมือจัดจ้านของ WAY สนใจตั้งแต่วัฒนธรรมตลาดล่างจนถึงประวัติศาสตร์กรีกโบราณ เติบโตมาในยุคสมัยที่ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนิยมผลิตวาทกรรมคนดี นี่อาจเป็นแรงถีบให้เขาเลือกนิยามตัวตนตรงกันข้าม และนิยมคลุกคลีกับ 'คนพรรค์นั้น' ในเพจ เดอะ ลูซเซอร์ คลับ