ป้อมมหาเกิร์ล

หลังจากเหตุการณ์วันที่ 3 กันยายน คิดว่าคนหลายคนคงรู้จักชุมชนป้อมมหากาฬมากขึ้น ตัวแทนผู้หญิงในชุมชนไม่ได้มีแต่นักวิชาการและนักสิทธิมนุษยชน ยังมีสาวๆ ทั้งสาวเล็กสาวใหญ่และสาวสองพันปี อาจไม่ครบทั้งชุมชนแต่รับประกันว่าครบทุกรสชาติ

A Lifelong Journey to the Welfare State

21 ปีที่ทำงานรณรงค์และสื่อสารความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์มาโดยตลอด แสงศิริ ตรีมรรคา มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ ขยับเส้นทางและแนวทางการรณรงค์นอกจากประเด็นเพื่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี ไปสู่การเรียกร้องให้ระบบสุขภาพในประเทศไทยมีมาตรฐานเดียว

Innocence Project Thailand: แด่ผู้บริสุทธิ์

Innocence Project Thailand ถือกำเนิดขึ้นและขับเคลื่อนด้วยคนราว 20 คน จากหลายสาขาอาชีพ ทั้ง นักกฎหมาย ทนายความ อาจารย์มหาวิทยาลัย นักวิชาการ นักนิติวิทยาศาสตร์และสื่อมวลชน เพื่อให้งานดำเนินไปได้ในหลายมิติ โดยมีอัยการน้ำแท้เป็นคีย์แมน เพื่อพา ‘แพะรับบาป’ กลับมาสู่เส้นทางของความยุติธรรม โดยไม่คิดค่าตอบแทน

คนเสื้อเขียว สู้เพื่อสันติ

หนึ่งในแนวร่วมเครือข่ายประชาชนฯ ผู้ริเริ่ม ‘ธรรมนูญอ่าวอุดม’ อาจารย์เขียว-สมนึก จงมีวศิน นักวิชาการชุมชนอิสระ เป็นคนกลุ่มแรกๆ ที่ออกมารณรงค์อย่างสันติ เรียกร้องให้ยกเลิกคำสั่ง คสช. ที่ 3 และ 4/2559 โดยเครือข่ายภาคประชาชนนับ 100 องค์กรในนาม ‘เครือข่ายประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน’

นายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ: ใจดวงใหญ่ของผู้ชายตัวเล็ก

ว่าด้วยเรื่องราวของ นายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ จังหวัดสงขลา นายแพทย์นักเคลื่อนไหวต่อสู้เรียกร้องในพื้นที่ ประเด็นปัญหาสังคม สิ่งแวดล้อม การเมือง

Cornnection คน เขา เรา ข้าวโพด: ร่วมกันเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืน

ภาพภูเขาหัวโล้นปรากฏอยู่หลายจังหวัดในภาคเหนือ ซึ่งกำลังเผชิญภาวะหมอกควันและฝุ่นละอองจนเป็นอันตรายต่อการหายใจอีกครั้งหนึ่ง หลายคนพุ่งเป้าไปที่เกษตรกรผู้ทำไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แต่คำถามสำคัญคือเกษตรกรเป็นผู้ก่อปัญหาหรือเป็นเพียงเหยื่อในห่วงโซ่การผลิตและการบริโภคของระบบเศรษฐกิจในปัจจุบัน

การเดินทางของเมล็ดข้าว ตอนที่ 3

ปี 2534 ตลาดสินค้าอินทรีย์ในยุโรปกำลังเติบโต หากเป็นข้าว ข้าวบาสมาติของอินเดียมีการทำเป็นอินทรีย์ขายในตลาดยุโรปอยู่เดิม หากวัดกันตัวต่อตัว ข้าวหอมมะลิ ถือเป็นคู่ต่อกรสูสี แต่ปัญหาใหญ่คือ ข้าวอินทรีย์ไทยต้องยกระดับความเป็น 'อินทรีย์' ให้ได้ระดับสากลเสียก่อน

ระบาดวิทยา: เมื่อนายแพทย์รักษาโรคสถานะบุคคล

ตอนนี้สถานการณ์การระบาดได้แพร่จากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก จากฝั่งไทยไปฝั่งเมียนมาร์ และในขณะเดียวกัน สถานการณ์การระบาดได้แพร่จากทิศเหนือลงทิศใต้ ทิศใต้ขึ้นไปทิศเหนือ จากอุ้มผางขึ้นไปพบพระ แม่ระมาด และท่าสองยาง เมล็ดพันธุ์ในการต่อสู้เรื่องสิทธิมนุษยชนแพร่ระบาดในโรงพยาบาล