ประวัติศาสตร์แห่งความรัก'ชาติ' - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

ประวัติศาสตร์แห่งความรัก’ชาติ’

‘WAY  Shortcut’  รายการย่อยบทสัมภาษณ์ให้เสพง่ายขึ้น
กับประเด็นความรักชาติ และการเรียนประวัติศาสตร์
โดย อ. สมบัติ จันทรวงศ์ อดีตอาจารย์คณะรัฐสาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แท้จริงแล้วความรักชาติคืออะไร และจำเป็นแค่ไหนที่ต้องเรียนประวัติศาสตร์
คลายข้อสงสัยร่วมกันที่นี่

Author

WAY

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY