มาตรการควบคุม BPA ไทยอยู่ตรงไหน - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

มาตรการควบคุม BPA ไทยอยู่ตรงไหน

ตามไปดูมาตรการควบคุมและจัดการขวดนมพลาสติกสำหรับเด็กที่ผสมสารบิสฟีนอลเอ (Bisphenol A: BPA) แม้ว่าปริมาณสารจะไม่เกินค่าความปลอดภัย แต่ด้วยระบบกําจัดสารตกค้างในตัวทารกยังไม่พัฒนาเต็มที่ หลายประเทศทั่วโลกจึงยึดหลัก ‘กันไว้ดีกว่าแก้’

BPA คือสารตั้งต้นในการผลิตขวดนมพลาสติกชนิดโพลีคาร์บอเนต และนิยมใช้เคลือบด้านในอาหารกระป๋องและเครื่องดื่ม เพื่อป้องกันอาหารทำปฏิกิริยากับโลหะ

Print

 

logo

Author

อภิรดา มีเดช
อดีตภูมิสถาปนิกที่สนิทสนมกับตัวหนังสือมากกว่าต้นไม้ สารพัดขนแมวที่ติดอยู่บนเสื้อสีดำเป็นเครื่องหมายแสดงความจิตใจดี เป็นเครื่องประดับแสดงความเป็นทาสแมว สนใจด้านสิ่งแวดล้อม การศึกษา ประวัติศาสตร์ การเมือง รวมถึงการวิพากษ์สังคมและบุคคลอย่างตรงไปตรงมา
(กองบรรณาธิการ WAY ถึงปี 2559)