เด็กเกเรแห่งคาบสมุทรเกาหลี - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

เด็กเกเรแห่งคาบสมุทรเกาหลี

 

‘WAY Shortcut’ รายการย่อยบทสัมภาษณ์ให้เสพง่ายขึ้น
คลิปล่าสุดกับ ผศ.สุรัตน์ โหราชัยกุล
รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กับประเด็นเกาหลีเหนือเนื้อๆ เน้นๆ

 

 

Author