สร้าง/รื้อให้รอด ปลอดแร่ใยหิน

ไปดูกันว่าประโยชน์และโทษของแร่ใยหินคืออะไร ใครบ้างที่เสี่ยงต่อการรับแร่ใยหินเข้าสู่ร่างกาย  และควรปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อป้องกันตัวเองจากการฝุ่นฟุ้งระหว่างติดตั้งหรือรื้อถอนวัสดุที่มีส่วนผสมของแร่ใยหิน


WAYสร้าง/รื้อให้รอด ปลอดแร่ใยหิน

Related Posts

20 สารเคมีใกล้ตัวกับโอกาสการเกิดโรคมะเร็งมากขึ้น

ในชีวิตประจำวัน สารเคมีอันตรายมากมายรอบตัวเราเป็นตัวการก่อมะเร็ง นี่คือรายชื่อสารก่อมะเร็ง (carcinogens) บางส่วน ที่ถูกเผยแพร่โดยเว็บไซต์ alternet.org เพื่อให้เห็นภาพรวมกว้างๆ ของสารพิษก่อมะเร็งใกล้ตัว

ปี 2018 ศรีลังกาเตรียมแบนแร่ใยหิน

ประธานาธิบดีศรีลังกาให้คำรับรองว่าจะมีการหารือกันในคณะรัฐมนตรี ซึ่งจะนำไปสู่การลงมติเห็นชอบการแบนการนำเข้าวัสดุมุงหลังคาที่มีส่วนผสมของแร่ใยหินภายในปี 2018

‘วัคซีนมะเร็งปอด’ จากคิวบา

คิวบาสามารถคิดค้นและพัฒนาวัคซีนโรคมะเร็งปอดสำเร็จ มีชื่อว่า Cimavax ซึ่งเป็นวัคซีนที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยบำบัดรักษาผู้ป่วยมะเร็งปอดในคิวบา