Consumer Channel - มันไม่ใช่เรื่องเวรกรรม #รถสาธารณะก็เช่นกัน - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

Consumer Channel – มันไม่ใช่เรื่องเวรกรรม #รถสาธารณะก็เช่นกัน

Consumer Channel รายการที่ว่าด้วยการรู้เท่าทันโลกบริโภค ภูมิใจเสนอ ตอน มันไม่ใช่เรื่องเวรกรรม #รถสาธารณะก็เช่นกัน

เพราะอุบัติเหตุของรถโดยสารสาธารรณะไม่ใช่เรื่องเวรกรรม แต่เป็นเรื่องความปลอดภัยและมาตรฐาน
ผู้โดยสารอย่างเราจึงต้องรู้ว่าควรรับมืออย่างไรเมื่อเกิดเหตุให้ต้องเจ็บเนื้อเจ็บตัวจากบริการรถโดยสารสาธารณะ

*******************

logo

Author

WAY

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY