Infographic : รถตู้มหาภัย - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

Infographic : รถตู้มหาภัย

อุบัติเหตุบนท้องถนนของรถโดยสารสาธารณะปรากฏเป็นข่าวสะเทือนใจให้เห็นอยู่เป็นระยะ โดยผลการรวบรวมข้อมูลของศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค พบว่า ‘รถตู้สาธารณะ’ ซึ่งเป็นพาหนะยอดฮิตของคนยุคปัจจุบัน มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุนำโด่งอย่างน่าตกใจ เฉลี่ยตาย 6 ศพต่อเดือน

ตราบใดที่ยังไม่มีการควบคุมมาตรฐานทั้งตัวรถและคนขับ แล้วใครล่ะ…จะเป็นรายต่อไป

(คลิกที่ภาพ เพื่อขยาย)

dangerousvan

***************************

สนับสนุนโดย

Author

WAY

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY