Related Posts

คำเตือนการใช้งาน: โปรดเก็บ ‘ปืน’ ให้พ้นจากมือเด็ก

วิธีแก้ปัญหาเด็กทำปืนลั่นจนเสียชีวิต อาจไม่ใช่การห้ามให้เด็กจับปืน แต่อาจง่ายเพียงแค่ 'เก็บปืนให้พ้นจากมือเด็ก' เท่านั้น

แนวทางปฏิรูปหลังโศกนาฏกรรมรถตู้

เหตุเกิดจากอุบัติเหตุรถตู้โดยสารชนกับรถกระบะ ที่จังหวัดชลบุรี หนึ่งวันหลังขึ้นปีใหม่ มีผู้เสียชีวิต 25 ราย เวทีเสวนา ‘แนวทางปฏิรูปหลังโศกนาฏกรรมรถตู้’ จึงเกิดขึ้น โดยเชิญวิทยากรหลากหลายสาขา ทั้งวิศวกร นักสื่อสารมวลชน สถาปนิก และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมขึ้นเวที