เด็กกับพฤติกรรมรุนแรง

ปัญหาการกลั่นแกล้ง ข่มเหงรังแก หรือล้อเลียนกันของเด็กๆ อาจดูเหมือนเป็นเรื่องปกติที่พบเห็นได้ทั่วไป แต่หากผู้ใหญ่เพิกเฉยหรือปล่อยผ่านเลยไป อาจทำให้ปัญหานั้นไม่ได้รับการคลี่คลาย และสั่งสมจนกลายเป็นปมฝังลึกอยู่ในความรู้สึกของเด็กที่ถูกรังแก จนในที่สุดอาจเกิดการตอบโต้ด้วยความรุนแรงชนิดที่คาดไม่ถึง

สำหรับเด็กที่ถูกกระทำรุนแรง อาจส่งผลให้มีปัญหาด้านพฤติกรรมและอารมณ์ อันสืบเนื่องมาจากบาดแผลในใจ อาการที่ปรากฏ อาทิ หวาดวิตก สูญเสียความมั่นใจ รู้สึกโดดเดี่ยว ด้อยค่า ไปจนถึงซึมเศร้า ในทางกลับกัน เด็กที่ถูกกระทำก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะกลายเป็นผู้รังแกคนอื่นเสียเอง

ขณะเดียวกัน เด็กที่มีพฤติกรรมใช้ความรุนแรง จะมีความก้าวร้าว ชอบทำร้ายผู้อื่น ทำลายสิ่งของ และมีความเสี่ยงที่จะใช้แอลกอฮอล์หรือสารเสพติด

หากสืบสาวให้ลึกลงไปถึงเหตุปัจจัยของความรุนแรง จะพบว่าจุดเริ่มต้นของปัญหามักมาจากคนในครอบครัวที่ทำตัวเป็นเยี่ยงอย่างให้เด็กทำตาม เช่นนี้แล้วการแก้ปัญหาที่ตัวเด็กแต่เพียงฝ่ายเดียวจึงไม่ใช่คำตอบเสมอไป


Editorial Staffเด็กกับพฤติกรรมรุนแรง

Related Posts

พัฒนาทักษะทางอารมณ์และสังคมให้เด็กไทย

เด็กในวันนี้ที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้า พวกเขาจำเป็นต้องเรียนรู้ทักษะการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม (Social and Emotional Learning Skills: SEL) เช่น การร่วมมือ การสื่อสาร และการแก้ปัญหา ซึ่งเป็นหัวใจของการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และเป็นทักษะสำคัญสำหรับการประกอบอาชีพในอนาคต

ปกรณ์ สันติสุนทรกุล: ผู้ร่วมก่อตั้ง ‘Dek-D’ 18 ปี ที่วัยรุ่นไม่เคยเปลี่ยน

ชวน ปกรณ์ สันติสุนทรกุล ผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์ Dek-D คุยด้วยความสงสัยว่าทำไม Dek-D ถึงไม่ยอมแก่ และในฐานที่แอบดูวัยรุ่นคุยกันในบอร์ดมากว่า 18 ปี เขาเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรที่มัน 'จ๊าบๆ' ในวัยรุ่นสมัยนี้บ้าง?!

เด็กในศตวรรษที่ 21  ต้อง “ไม่” ให้มากกว่า ‘เชื่อ’  

เมื่อทักษะการเล่าเรียนด้วยการท่องบทอาขยาน ท่องจำ ไม่ใช่สิ่งที่เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อีกต่อไป แต่สิ่งที่สำคัญสำหรับการเรียนรู้ในยุคนี้คือ 'วินัยทางสติปัญญา' ในโลกที่ข้อมูลล้นจนแทบทะลัก ทักษะในการคิดก่อนเชื่อ คิดวิเคราะห์ ศึกษาให้ลึกและการมีวิจารณญาณจึงสำคัญที่สุด