Consumer Channel - ร่าง พ.ร.บ.ยา ยิ่งแก้ยิ่งเลอะ ตอน 2 - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

Consumer Channel – ร่าง พ.ร.บ.ยา ยิ่งแก้ยิ่งเลอะ ตอน 2

Consumer Channel รายการที่ว่าด้วยการรู้เท่าทันโลกบริโภค ดูแล้วจะเป็นคน (หล่อ) เลือกได้ เหมาะกับทุกเพศทุกวัย ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ภูมิใจเสนอ ตอน ร่าง พ.ร.บ.ยา ยิ่งแก้ยิ่งเลอะ ตอน 2

ร่าง พ.ร.บ. ยา ฉบับใหม่ นอกจากจะมอบสิทธิในการจ่าย ‘ยาอันตราย’ ให้แก่ ‘ผู้ประกอบวิชาชีพ’ จากเดิมที่ต้องจ่ายยาโดยเภสัชกรเท่านั้น ในมาตรา 24 ยังอนุญาตให้ผู้ประกอบวิชาชีพ ฯลฯ สามารถผสมยาและแบ่งบรรจุยาให้กับคนไข้ได้ คำถามคือ ยาที่ปรุงขึ้นมาใหม่เหล่านั้น มีความปลอดภัยแค่ไหน มีคุณภาพเพียงใด และมีประสิทธิภาพในการรักษาจริงหรือไม่

 

************************

logo

 

tagged    

Author

WAY

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY