วิกฤติขาดแคลนยา ภารกิจเร่งด่วนในสถานการณ์ COVID-19 - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

วิกฤติขาดแคลนยา ภารกิจเร่งด่วนในสถานการณ์ COVID-19

ผลพวงจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เริ่มก่อให้เกิดปัญหาขาดแคลนยาจำเป็นในบางรายการ ขณะที่อุตสาหกรรมยาก็เริ่มประสบปัญหาในการจัดหาวัตถุดิบยา เหตุจากประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นจีน อินเดีย ยุโรป และสหรัฐอเมริกา ใช้มาตรการปิดประเทศ

“ถ้าประเทศไทยไม่เตรียมมาตรการจัดการยา ทั้งการสั่งซื้อล่วงหน้า การกระจายยา และการสำรองยา นอกจากจะเกิดปัญหาในกลุ่มยาที่ใช้รักษาโรค COVID-19 แล้ว ยาจำเป็นอื่นๆ เช่น ยาช่วยชีวิต ยารักษาโรคเรื้อรัง ก็จะเกิดปัญหาตามมา” รศ.ภญ.จิราพร ลิ้มปานานนท์ นายกสภาเภสัชกรรม ส่งสัญญาณเตือนไปยังรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

เสียงสะท้อนและข้อเสนอของสภาเภสัชกรรมและเครือข่าย…กำลังรอคำตอบจากรัฐบาล

สนับสนุนโดย

Author

สิทธิกร ขุนนราศัย
วิดีโอครีเอเตอร์รสมือจัดจ้านของ WAY สนใจตั้งแต่วัฒนธรรมตลาดล่างจนถึงประวัติศาสตร์กรีกโบราณ เติบโตมาในยุคสมัยที่ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนิยมผลิตวาทกรรมคนดี นี่อาจเป็นแรงถีบให้เขาเลือกนิยามตัวตนตรงกันข้าม และนิยมคลุกคลีกับ 'คนพรรค์นั้น' ในเพจ เดอะ ลูซเซอร์ คลับ