คิวบา แดนสวรรค์อาหารออร์แกนิก

cuba-2

ท่ามกลางกระแสการบริโภคอาหารออร์แกนิกที่ผู้คนทั่วโลกเริ่มตื่นตัวกันไม่นานนัก ประเทศบนเกาะเล็กๆ กลางทะเลแคริบเบียนที่มีประชากรเพียง 11 ล้านคนอย่างคิวบาได้นำร่องการบริโภคอาหารออร์แกนิกมาแล้วกว่า 20 ปี ปัจจุบัน กว่าร้อยละ 90 ของอาหารในคิวบา ไม่ว่าจะเป็นพืชผักหรือเนื้อสัตว์ล้วนแต่ปลอดจากสารเคมีทั้งยาฆ่าแมลงและยาปฎิชีวนะ ทำให้คิวบากลายเป็นประเทศที่มีการบริโภคผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกต่อหัวสูงที่สุดในโลก

ปูมหลังของกระแสออร์แกนิกในคิวบามีที่มาจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในปี 1991 เมื่อคิวบาประสบปัญหาขาดแคลนการอุดหนุนด้านการส่งออกจากโซเวียต ซึ่งเคยเป็นปัจจัยที่ทำให้เศรษฐกิจของประเทศอยู่ในระดับคงตัวมาโดยตลอด ทำให้ระหว่างช่วงเวลาในปี 1983-1993 ตัวเลขเศรษฐกิจของคิวบาลดลงถึงร้อยละ 35

ด้วยปัจจัยดังกล่าวทำให้รัฐบาลไม่สามารถนำเข้ายาฆ่าแมลงและปุ๋ยเคมีสำหรับการผลิตอาหารในระบบอุตสาหกรรมได้อย่างที่เคยเป็น เมื่ออาหารเริ่มไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน รัฐบาลคิวบาต้องเร่งหันมาพัฒนาภาคเกษตรของประเทศให้รวดเร็วที่สุดด้วยการทำให้ระบบการผลิตอาหารในประเทศเปลี่ยนแปลงไปสู่วิถีออร์แกนิก

เนื่องจากคิวบาเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ ก่อนหน้าที่รัฐบาลจะเผชิญกับวิกฤติปัญหาเศรษฐกิจในปี 1991 ระบบอุตสาหกรรมอาหารของประเทศกว่าร้อยละ 75 จึงอยู่ภายใต้การดำเนินงานของรัฐมาโดยตลอด แต่หลังจากวิกฤติ การปฏิรูประบบการผลิตอาหารของรัฐบาลคิวบาด้วยการส่งเสริมการเกษตรแบบออร์แกนิกก่อให้เกิดการกระจายการผลิตและการค้าขายอย่างเสรีไปสู่ประชาชนเจ้าของที่ดินมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกจากฟาร์มของเกษตรกรยังมีราคาถูก ต่างกับอาหารออร์แกนิกในประเทศอื่นๆ เนื่องจากต้นทุนที่ต่ำเพราะเกษตรกรไม่จำเป็นต้องซื้อสารเคมีมาใช้ในการผลิต รวมถึงมาตรการจากรัฐบาลที่ไม่อนุญาตให้เกษตรกรตั้งราคาขายในราคาสูงกว่าปกติเหมือนผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกในประเทศทุนนิยมอย่างสหรัฐอเมริกา

อย่างไรก็ตาม การผลิตตามวิถีออร์แกนิกในคิวบายังมีข้อจำกัดเนื่องจากต้องอาศัยการดูแลที่มากกว่าระบบอุตสาหกรรมอาหารที่ใช้สารเคมีตามปกติ และด้วยปัจจัยอื่นๆ เช่น สภาพอากาศและการขนส่งที่ยากลำบาก ทำให้ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภคภายในประเทศ จนตอนนี้ ปัญหาอาหารขาดแคลนในคิวบายังมีให้เห็นได้ทั่วไป

 

ที่มา: globalpost.com

logo

อภิรดา มีเดชคิวบา แดนสวรรค์อาหารออร์แกนิก

Related Posts

อาหารโรงเรียนเปลี่ยนอนาคตประเทศ

สรุปวงเสวนางานสมัชชาความมั่นคงทางอาหารเมื่อวันที่ 9-10 มีนาคม 2561 ภายใต้หัวที่ว่า “ปรับอาหารโรงเรียน ขยายตลาดทางเลือก เปลี่ยนประเทศไทย?”

อาหารอินทรีย์มีแต่ข้อดีจริงๆ หรือ

อาหารอินทรีย์มีข้อดีมากมาย แต่ในข้อดีนั้น 'ดี' ทั้งหมดจริงหรือไม่ มีคุณค่าทางอาหารมากกว่าหรือเปล่า ปลอดภัยและได้มาตรฐานหรือไม่ ปราศจากยาฆ่าแมลงจริงหรือ? ข้อมูลจากต่างประเทศหลายชิ้นชวนให้ขบคิดว่า เมื่อเราจ่ายเงินซื้ออาหารอินทรีย์ซึ่งแพงกว่าอาหารทั่วไป สิ่งเหล่านี้คุ้มค่าจริงหรือเปล่า

ผิด – ถูก – ชั่ว – ดี เกี่ยวกับ ฟิเดล คาสโตร

ฟิเดล คาสโตร คือตำนานนักปฏิวัติแห่งคิวบา ผู้พยายามส่งออกการปฏิวัติทั่วภูมิภาคลาตินอเมริกา และเป็นต้นแบบของบรรดาผู้นำประเทศบุคลิกห้าวเป้งหลายต่อหลายคนในเวลาต่อมา หาก เช เกวารา ถูกยกย่องให้เป็น “มนุษย์ผู้สมบูรณ์แบบ” ฟิเดล คาสโตร ก็คืออีกด้านของนักปฏิวัติที่มีความสมจริง...สมจริง ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งซึ่งต่างก็ล้วนเคยทำถูก เคยทำผิด เคยทำดี และเคยทำชั่ว