เขื่อนลาวแตก ทุนไทยทะลัก - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

เขื่อนลาวแตก ทุนไทยทะลัก

ชะตากรรมของ สปป.ลาว สู่การเป็น ‘แบตเตอรี่แห่งเอเชีย’ ต้องแลกมาด้วยการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้จำนวนมหาศาล อีกทั้งต้องแบกรับความเสี่ยงจากหายนะที่ไม่คาดฝัน

หากจะว่าไปแล้ว ความวิบัติที่เกิดขึ้นจากโครงการพัฒนาในลาว ใช่เพียงแค่รัฐบาลเจ้าของประเทศเท่านั้นที่ต้องแสดงความรับผิดชอบ หากยังแปดเปื้อนไปด้วยรอยนิ้วมือของประเทศเพื่อนบ้านอย่างไทย ทั้งนักลงทุนและผู้มีส่วนให้การสนับสนุนทางการเงินทั้งหลายอย่างไม่อาจปฏิเสธ

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY