เด็กฟุกุชิมะน้ำหนักเกินมาตรฐาน เพราะกลัวสารเคมีตกค้างจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

ผลสำรวจสุขภาวะของเด็กนักเรียนญี่ปุ่นอายุระหว่าง 5-17 ปี ประจำปี 2017 เก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนเมษายนถึงมิถุนายน 2017 โดยกระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม ชี้ว่า เด็กนักเรียนญี่ปุ่นสายตาสั้น โดยมีค่าความคมชัดของสายตา หรือ visual acuity (VA) ต่ำกว่า 1.0 มากขึ้นและเร็วกว่ากำหนด เฉพาะนักเรียนประถมมีค่า VA ต่ำกว่ามาตรฐานราว 32.46 เปอร์เซ็นต์ นักเรียนมัธยมมีค่า VA ต่ำกว่ามาตรฐานราว 56.33 เปอร์เซ็นต์ โดยสำนักข่าว Japantimes ให้ความเห็นในบทความชิ้นดังกล่าวว่า ส่วนหนึ่งเพราะพฤติกรรมวัยรุ่นที่เปลี่ยนไป จดจ้องอยู่กับสมาร์ทโฟนมากขึ้นและเริ่มใช้ตั้งแต่อายุยังน้อย

หากข้อมูลที่น่าจับตามองในเอกสารฉบับนี้อีกประการหนึ่งคือ เด็กในเมืองฟุกุชิมะมีปัญหาน้ำหนักเกินค่ามาตรฐานมากกว่าเด็กๆ ในจังหวัดอื่น โดย 6.53 เปอร์เซ็นต์ของเด็กอายุ 5 ขวบ และ 15.23 เปอร์เซ็นต์ของเด็กที่มีอายุ 11 ปี จะมีน้ำตัวเกินกว่าค่ามาตรฐานอยู่ราว 20 เปอร์เซ็นต์

รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นว่า อาจเพราะเด็กๆ ในเมืองฟุกุชิมะยังคงหวาดกลัวการออกมาทำกิจกรรมนอกบ้าน อันเนื่องมาจากการระเบิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จากเหตุการณ์สึนามิในปี 2011

ข้อมูลอื่นๆ ในเอกสารฉบับนี้รายงานว่า นอกจากนี้ยังมีตัวเลขที่ชี้ว่าเด็กญี่ปุ่นมีปัญหาเรื่องความบกพร่องทางการได้ยิน กล่าวคือไม่ใช่อาการหูหนวก แต่เป็นความบกพร่องที่มาจากการได้ยินเสียงดังเกินค่ามาตรฐานที่ควรได้ยิน ส่วนหนึ่งมาจากพฤติกรรมการฟังเพลงด้วยหูฟังมากเกินไป


อ้างอิงข้อมูลจาก: japantimes.co.jp

 

Editorial Staffเด็กฟุกุชิมะน้ำหนักเกินมาตรฐาน เพราะกลัวสารเคมีตกค้างจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

Related Posts

คนอ้วนนักเคลื่อนไหว: ชวนเพนกวิ้นคุยเรื่องความอ้วน อาหาร และลำปาง

เรารู้จัก เพนกวิ้น-พริษฐ์ ชิวรัก ในฐานะเด็กนักเรียนที่ชูป้ายใส่นายกฯ เป็นนักกิจกรรม เพนกวิ้นเป็นนักเคลื่อนไหว แต่อุปสรรคอย่างหนึ่งของการเคลื่อนไหวคือ 'น้ำหนัก' เราขอวางเรื่องการเมือง ตั้งคำถามกับเพนกวิ้นว่า 'ประชาธิปไตย และของกิน' อะไรสำคัญกว่ากัน

‘อยู่’ หรือ ‘หย่า’ ถ้าผ่าตัดลดน้ำหนัก

หากพยายามลดน้ำหนักด้วยวิธีต่างๆ แล้วไม่ได้ผล หนทางหนึ่งของการรักษาโรคอ้วนคือการผ่าตัดเพื่อลดการกินอาหาร แต่ก็มีการเก็บตัวเลขจากทีมวิจัยและพบว่า การผ่าตัดลดน้ำหนักส่งผลกระทบถึงความสัมพันธ์และการใช้ชีวิตคู่

ครอบครัวไทยใน Aging Society

สถานการณ์เด็ก เยาวชน และครอบครัวไทย มีความอ่อนไหวและเปราะบาง นิยามและโครงสร้างของสถาบันครอบครัวไทยแตกต่างจากในอดีตอย่างสิ้นเชิง อันเป็นผลจากสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยเฉพาะผลกระทบจากการเคลื่อนเข้าสู่สังคมสูงวัย