เปิดงบ ‘เรือหลวงสุโขทัย’ เคยซ่อมอะไร จ่ายไปเท่าไร แล้วทำไมยังล่ม

จากกรณีเรือหลวงสุโขทัยอับปางในวันที่ 18 ธันวาคม 2565 จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 18 ราย สูญหายอีก 11 ราย (ณ ปัจจุบัน) จนถูกคำถามถึงสาเหตุของเรือล่ม ทั้งการขาดการซ่อมบำรุง อุปกรณ์ที่ไม่เพียงพอ ไปจนถึงงบประมาณที่ใช้ไปกับเรืออายุกว่า 30 ปีลำนี้ ว่าเกิดข้อผิดพลาดใดกันแน่ที่นำไปสู่โศกนาฏกรรมดังกล่าว 

จากการสืบค้นข้อมูล พบว่า ร.ล.สุโขทัย ได้รับการซ่อมบำรุงครั้งใหญ่ระหว่างปี พ.ศ. 2561-2563 และส่งมอบคืนให้แก่กองทัพเรือในปี 2564 โดยมีงบการซ่อมบำรุงอยู่ที่ประมาณ 1,300 ล้านบาทต่อปี แต่สุดท้ายก็อับปางเนื่องจากน้ำรั่วไหลเข้าไปยังบริเวณหัวเรือจนเครื่องปั่นไฟไม่ทำงาน นำมาสู่การสละเรือในที่สุด (จากการสันนิษฐานสาเหตุในปัจจุบัน)

ทว่าหากสืบค้นกลับไปยังบันทึกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง กรมอู่ทหารเรือ ก็จะพบว่ามีการจัดซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ ‘การปั่นไฟ’ บ่อยครั้งในมูลค่าหลายล้านบาท ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากเว็บไซต์ติดตามโครงการภาครัฐอย่าง ‘ภาษีไปไหน’ ยังระบุว่า มีการจ้าง ‘บริษัท 3288 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด’ เข้าซ่อมแซมตัวเรือไปแล้วในปี 2561 มูลค่า 8,000,000 บาท ยังไม่รวมการจัดซื้ออะไหล่เครื่องแยกน้ำท้องเรือในปีเดียวกันจาก ‘บริษัท วชิรธร จำกัด’ อีก 890,261 บาท อีกด้วย

ดังนั้นการซ่อมแซมหรือการคาดคะเนว่า ร.ล.สุโขทัย จะประสบปัญหาใดบ้างขณะปฏิบัติหน้าที่ จึงอาจจะมีเค้าลางมาตั้งแต่ปี 2561 แต่การจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดมีรายละเอียดสำคัญเกี่ยวกับ ร.ล.สุโขทัย อย่างไรบ้าง และเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เรืออับปางด้วยหรือไม่

แผนจัดซื้อ การซ่อมบำรุง และเค้าลางหายนะ

ย้อนประวัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับ ร.ล.สุโขทัย จุดสำคัญเริ่มต้นจากปีงบประมาณ 2561 โดยเอกสารระบุถึงอุปกรณ์ที่คาดว่าจะมีความเกี่ยวข้องกับการล่มในครั้งนี้ว่า 

  1. ร.ล.สุโขทัย จะจัดซื้อจัดจ้าง ระบบควบคุมเครื่องไฟฟ้า ตราอักษร MTU จำนวน 11 รายการ ราคา 1,908,000 บาท 
  2. ร.ล.สุโขทัย จะจัดซื้อระบบควบคุมเครื่องจักรใหญ่ ตราอักษร MTU จำนวน 7 รายการ ราคา 3,905,000 บาท
  3. ร.ล.สุโขทัย จะจัดซื้ออะไหล่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า หมายเลข 1, 2, 3 และ 4 ตราอักษรย่อ AVK ในราคา 340,000 บาท 
  4. ร.ล. สุโขทัย จะจัดจ้างซ่อมทำตัวเรือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ในราคา 8,000,000 บาท

หลังจากนั้น ร.ล.สุโขทัย ก็ได้เข้ารับการซ่อมแซมครั้งใหญ่ในระหว่างปี 2561-2563 ตามที่ พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม ตอบกระทู้ถามสดแทน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 จากการตั้งกระทู้ถามโดยนายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส. กรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล

แผนการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2565 ยังวางแผนที่จะจัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หมายเลข 3 ตราอักษร MTU 6V 396 TC52 ชั้น TOP OVERHAUL จำนวน 252 รายการ ในราคา 2,290,000 บาท อีกด้วย

ดังนั้นข้อมูลข้างต้นจึงอาจสรุปอย่างคร่าวได้ว่า กองทัพเรือรู้มาตั้งแต่แรกว่า ร.ล.สุโขทัย กำลังมีปัญหาที่ตัวเรือและระบบการปั่นไฟ จึงทำให้ต้องส่งเข้าซ่อมแซมขนานใหญ่โดยใช้งบประมาณในการซ่อมไปกว่า 1,300 ล้านบาท

ซ่อม ร.ล.สุโขทัย ใครจ่าย จ่ายให้ใคร

จากเว็บไซต์ติดตามการใช้จ่ายในโครงการภาครัฐอย่างเว็บไซต์ ‘ภาษีไปไหน’ ระบุว่า ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558-2565 มีเพียงปีงบประมาณ 2561 เท่านั้นที่เกิดการใช้งบไปกับ ร.ล.สุโขทัย และปีดังกล่าวมีเพียง 3 โครงการเท่านั้นที่ถูกบันทึกไว้ สวนทางกับแผนการจัดซื้อจัดจ้างข้างต้น 

ผลการค้นหาโครงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2561 พบว่า ปีดังกล่าวใช้งบประมาณไปเพียง 9.8 ล้านบาท ในการดูแล ร.ล.สุโขทัย แยกออกเป็น

  1. โครงการซื้ออะไหล่เครื่องแยกน้ำท้องเรือ ตราอักษร TURBULO โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในราคา 890,261 บาท โดย บริษัท วชิรธร จำกัด ลงนามวันที่ 20 มีนาคม 2561
  2. ซื้ออะไหล่เครื่องผลิตน้ำจืด ตราอักษร VILLAGE MARINE เรือหลวงสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในราคา 907,173 บาท โดย บริษัท วชิรธร จำกัด ลงนามวันที่ 20 มีนาคม 2561
  3. จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจ้างซ่อมทำตัวเรือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เรือหลวงสุโขทัย โดยวิธีคัดเลือก ในราคา 7,998,999 บาท โดย บริษัท 3288 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ลงนามวันที่ 2 เมษายน 2561

หากการซ่อมบำรุงและการจัดทำซื้ออะไหล่ที่กล่าวมามีเพียงเท่านี้ ก็จะสอดคล้องกับ ‘รายงานการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565: กระทรวงกลาโหม’ ของสำนักงบประมาณรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ที่ระบุว่า งบประมาณที่กองทัพเรือได้รับนั้นเริ่มถูกปรับลดลงให้หลังจากปี 2563 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นปีที่ ร.ล.สุโขทัย กำลังถูกซ่อมบำรุง ก่อนจะส่งคืนในปี 2564

แม้กองทัพเรือจะมีการปรับลดงบประมาณในการดูแลกองเรือรบช่วงปี 2563-2565  โดยงบดำเนินการลดลง 589 ล้านบาท งบลงทุนลดลง 507 ล้านบาท งบเงินอุดหนุนลดลง 3.7 ล้านบาท และงบรายจ่ายอื่นลดลง 566 ล้านบาท ขณะที่มีการปรับเพิ่มงบบุคลากรในช่วงเวลาเดียวกันถึง 536.9 ล้านบาท 

พูดอย่างง่าย ภายใน 3 ปี งบประมาณของกองทัพเรือลดลง 1,129 ล้านบาท ถึงแม้ว่าการปรับลดงบประมาณเหล่านี้มีการคาดคะเนว่าเกิดจากประเทศไทยเข้าสู่ช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทว่าคำถามที่สังคมกำลังสนใจคือ การปรับลดงบประมาณจำนวนหลักพันล้านในเวลาเพียง 3 ปี การวางแผนจัดซื้อจัดจ้างจำนวนมาก การจัดซื้อจัดจ้างที่เกิดขึ้นจริง และเอกสารงบประมาณที่ยังไม่ถูกเปิดเผย คือหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ ร.ล.สุโขทัย จมหรือไม่ 

นอกจากนี้ การที่ ร.ล.สุโขทัย ได้รับการซ่อมบำรุงและจัดซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในราคา 7,998,999 บาท ในเดือนเมษายน 2561 ช่วงระยะเวลาดังกล่าวกองทัพเรืออยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ พล.ร.อ.นริส ประทุมสุวรรณ ผู้ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ซึ่งภายหลังได้ส่งต่อตำแหน่งให้แก่ พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ในเดือนตุลาคม 2561 จนถึงเดือนกันยายน 2563 ผู้เป็นอดีต คสช. อดีต สนช. และยังเป็นอดีตสมาชิกวุฒิสภาอีกด้วย 

ดังนั้นตำแหน่ง ผบ.ทร. นับตั้งแต่ พล.ร.อ.นริส ประทุมสุวรรณ จนถึง พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ จึงอาจจะเป็นผู้ที่ถือกุญแจไขความลับในการจัดซ่อมทั้งหมดของ ร.ล.สุโขทัย เอาไว้ ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงว่าจะเกี่ยวข้องกับข้อครหาด้านความโปร่งใสทางการเมือง เนื่องจากช่วงระยะเวลานั้นทั้งสองเข้าร่วมกับรัฐบาล คสช. ที่เกิดขึ้นจากการรัฐประหารของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

อะไรคือสาเหตุที่ทำให้น้ำทะเลสามารถรั่วไหลเข้าสู่หัวเรือจนเป็นเหตุให้เรือล่มได้ ระบบควบคุมและเครื่องปั่นไฟมีปัญหาได้ยากง่ายเพียงใด ทั้งที่เพิ่งมีการซื้ออะไหล่และมีการซ่อมบำรุงจำนวนมาก ไปจนถึงการซ่อมแซมที่ผ่านมามีประสิทธิภาพจริงหรือไม่ และอุปกรณ์บนเรือมีคุณภาพมากน้อยแค่ไหน ก็ยังเป็นเรื่องที่สังคมไทยต้องจับตามองต่อไป เพื่อป้องกันไม่ให้โศกนาฏกรรมเช่นนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคต

ที่มา

Author

ภูภุช กนิษฐชาต
คนหนุ่มผู้หลงใหลการตามหาสาระในเรื่องไร้สาระ คลั่งไคล้การถกเถียงเรื่องปรัชญาการเมืองยามเมามาย นิยมเสพสื่อบันเทิงแทบทุกชนิดที่มีบนโลก ขับเคลื่อนชีวิตด้วยคาเฟอีนและกลิ่นกระดาษหอมกรุ่นของหนังสือราวกับต้นไม้ต้องการแสงแดด ความฝันอันสูงสุดมีเพียงการได้มีชื่อของตนเองจารึกเอาไว้ใน Reading-list ของเหล่านักศึกษาในมหาวิทยาลัยเพียงเท่านั้น

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตาม นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • Always Active

บันทึกการตั้งค่า