Kick Off เลือกตั้ง 24/03/2562 - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

Kick Off เลือกตั้ง 24/03/2562

ทันทีที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง สส. พ.ศ. 2562 ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 เย็นวันเดียวกันที่ประชุม กกต. ได้มีมติกำหนดให้วันที่ 24 มีนาคม 2562 เป็นวันเลือกตั้ง อีกทั้งขยายเวลาหย่อนบัตรจากเดิม 8.00-15.00 น. เป็น 8.00-17.00 น.

นั่นหมายความว่า นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันเลือกตั้ง พรรคการเมืองต่างๆ สามารถเริ่มกิจกรรมหาเสียงอย่างเป็นทางการได้เป็นเวลา 60 วันเต็มๆ

พร้อมกันนี้ได้กำหนดเปิดรับสมัคร สส. ระหว่างวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ และประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ จากนั้นให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร วันที่ 4-16 มีนาคม และลงคะแนนนอกเขตเลือกตั้ง วันที่ 17 มีนาคม

ส่วนวันประกาศผลการเลือกตั้ง กกต. เชื่อมั่นว่าจะสามารถดำเนินการได้ทันภายในวันที่ 9 พฤษภาคม ตามกรอบเวลา 150 วัน ของ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. และการได้มาซึ่ง สว.

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY