คบตะกั่วสร้างบ้าน เด็กอันตรายทั้งเมือง

1

อภิรดา มีเดชคบตะกั่วสร้างบ้าน เด็กอันตรายทั้งเมือง

Related Posts

มหันตภัย ‘ของเล่นเก่า’

  การส่งต่อของเล่นชิ้นโปรดวัยเด็กไปให้ลูกหลาน อาจเป็นการส่งต่อความรักความปรารถนาดีในอีกแบบหนึ่ง  แต่จากงานวิจัยล่าสุดพบว่า การส่งต่อความรักแบบนี้อาจเป็นการส่งมอบสารพิษให้คนที่คุณรักแทน  ไม่ว่าจะเป็น สารตะกั่ว แคดเมียม กระทั่ง สารหนู ที่ซ่อนตัวอยู่ในของเล่นพลาสติกที่ผลิตขึ้นระหว่างปี 1970-1990

8 ภัยสุขภาพในบ้านคุณ

ความเชื่อที่ว่ามลภาวะนอกบ้านเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เราจึงควรวิ่งเข้าเคหสถาน เพื่อลมหายใจสะอาดสดชื่น-อาจจะไม่จริง และนี่คือ 8 สิ่งของภายในบ้านที่อาจก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศที่เป็นภัยต่อสุขภาพ

บ้านนี้มีแร่ใยหิน

Infographic แร่ใยหินอยู่รอบตัวเรา แม้ไม่สามารถมองเห็น ‘แร่ใยหิน’ ได้ด้วยตาเปล่า แต่มันแฝงตัวอยู่รายรอบตัวเรา ทั้งในวัสดุก่อสร้าง ที่พักอาศัย รถยนต์ และอุปกรณ์เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน