Lemon Law เครื่องมือต่อรองสินค้าชำรุด ตอน 2 - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

Lemon Law เครื่องมือต่อรองสินค้าชำรุด ตอน 2

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Consumer Channel รายการที่ว่าด้วยการรู้เท่าทันโลกบริโภค ภูมิใจเสนอ ตอน  Lemon Law เครื่องมือต่อรองสินค้าชำรุด ตอน 2 

ต่อเนื่องจากร่าง พ.ร.บ.ความรับผิดต่อความชำรุดบกพร่องของสินค้า พ.ศ. … ที่ช่วยปกป้องคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคแล้ว
ยังมีร่าง พ.ร.บ.แจ้งเตือนภัยสินค้าอันตราย เพื่อให้รัฐมีอำนาจเรียกเก็บสินค้าที่อาจมีอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้

 


 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Author

WAY

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY