รู้จัก 'ฮาลาล' ให้มากกว่าอาหาร (ตอน1) - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

รู้จัก ‘ฮาลาล’ ให้มากกว่าอาหาร (ตอน1)

 

Consumer Channel รายการที่ว่าด้วยการรู้เท่าทันโลกบริโภค ภูมิใจเสนอ ตอน รู้จัก ‘ฮาลาล’ ให้มากกว่าอาหาร (ตอน1)

ตามคัมภีร์อัลกุรอาน ‘ฮาลาล’ หมายถึง สิ่งที่แนะนำให้กับคนทุกคนบริโภค ไม่ใช่เฉพาะมุสลิม ฉะนั้น กรณีของอาหารฮาลาล ทุกวันนี้ คนทั่วไปก็ให้ความสนใจกันมากขึ้น

แต่นอกจากความเอร็ดอร่อยแล้ว ผลิตภัณฑ์ฮาลาลสนับสนุนความยั่งยืนของทั้งสายพานการผลิตอย่างไร

ชวนไปทำความรู้จัก ‘ฮาลาล’ ให้มากกว่าอาหาร
กับผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล
วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 


 

Author

WAY

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY