ผู้บริโภคปลอดภัย มั่นใจ ฮาลาล (ตอน2) - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

ผู้บริโภคปลอดภัย มั่นใจ ฮาลาล (ตอน2)

Consumer Channel รายการที่ว่าด้วยการรู้เท่าทันโลกบริโภค
ภูมิใจเสนอ
ตอน 

ผู้บริโภคปลอดภัย มั่นใจ ฮาลาล (ตอน2)

จากสถิติ ประเทศไทยมีมุสลิมประมาณ 5-6 ล้านคน ซึ่งเป็นผู้บริโภคฮาลาลกันอยู่แล้ว

ขณะนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ข้อมูลว่า มีผลิตภัณฑ์มาขอการรับรองฮาลาลราว 160,000 ผลิตภัณฑ์ ส่วนใหญ่ขายในตลาดที่ไม่ใช่มุสลิม แสดงให้เห็นว่าอาหารฮาลาลได้รับความสนใจจากตลาดและผู้คนในวงกว้างมากขึ้น

ตอนนี้ไปดูกันว่า อาหารที่ควรหลีกเลี่ยง เพราะ ‘ไม่ฮาลาล’ มีอะไรบ้าง และมาตรฐานที่ให้การรับรองการผลิตอาหารฮาลาลทั้งระบบ ช่วยให้ผู้บริโภคมั่นใจในความสะอาด ปลอดภัย ควบคู่ไปกับความอร่อยได้อย่างไร


 

Author

WAY

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY