ผนึกนานาชาติ สู่อาเซียนไร้แร่ใยหิน - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

ผนึกนานาชาติ สู่อาเซียนไร้แร่ใยหิน

International Conference

Expedite Asia to be Free from Asbestos Hazard

Global Scientific and Social Evidence


November 24-25, 2014

Asia Hotel, Bangkok, Thailand

 

*******************************

Credit Asbestos

Author

WAY

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY