พัฒนาทักษะทางอารมณ์และสังคมให้เด็กไทย

จากรายงานของ World Economic Forum (2016) พบว่า เด็กในวันนี้ที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้า พวกเขาจำเป็นต้องเรียนรู้ทักษะการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม (Social and Emotional Learning Skills: SEL) เช่น การร่วมมือ การสื่อสาร และการแก้ปัญหา ซึ่งเป็นหัวใจของการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และเป็นทักษะสำคัญสำหรับการประกอบอาชีพในอนาคต

ในขณะที่เด็กๆ กำลังเติบโต จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้กำหนดนโยบายการศึกษา นักการศึกษา นักวิจัย ผู้พัฒนาเทคโนโลยี และภาคเอกชน จะต้องตระหนักถึงความสำคัญและส่งเสริมการพัฒนาทักษะ SEL แก่เด็กและเยาวชนให้มากยิ่งขึ้น

Infographic ชิ้นนี้ เรียบเรียงจากบทความ ‘5 charts that explain the future of education’ แปลโดย ดร.สามารถ รัตนสาคร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยพยายามชี้ให้เห็นว่า การสอนให้เด็กเกิดทักษะ SEL สามารถทำได้ด้วยวิธีต่างๆ เช่น ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเล่น สร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับการเรียนรู้ พัฒนา Growth Mindset เพือให้เด็กเชื่อมั่นว่า คนเราพัฒนาศักยภาพและความสามารถได้ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ชื่นชมต่อความสำเร็จอย่างสม่ำเสมอ จัดกิจกรรมที่ท้าทายอย่างเหมาะสม ให้เด็กมีส่วนในการดูแลผู้อื่น เป็นต้น

 

Editorial Staffพัฒนาทักษะทางอารมณ์และสังคมให้เด็กไทย

Related Posts

6 สิ่งที่เด็กเกิดปี 2018 อาจไม่ได้สัมผัส

เมื่อทุกวันนี้เทคโนโลยีก้าวหน้าจนมนุษย์อย่างเราวิ่งไล่ตามไม่ทัน บางอย่างพัฒนามาเมื่อ 4-5 ปีที่แล้ว ปัจจุบันพบเห็นได้แค่ในร้านขายของเก่าหรือหนังสือสารานุกรมเสียแล้ว และไม่แน่ว่าหกสิ่งต่อไปนี้ที่เรากำลังจะกล่าวถึง เด็กที่จะเกิดในปี 2018 นี้อาจไม่ได้สัมผัสอีกต่อไป

บ้านดอกทานตะวัน: มอบการศึกษา คุ้มครองจากความเศร้า

พูดคุยกับ ตู่-พวงทอง ทะกัน ผู้อำนวยการ และ มาลี-มาลี คำมงคล เจ้าหน้าที่โครงการ ศูนย์คุ้มครองสิทธิเด็กเชียงของ จ.เชียงรายที่ทำงานกับกลุ่มเด็กในพื้นที่เสี่ยงต่อปัญหาการค้ามนุษย์ ค้าประเวณีและการแสวงหาผลประโยชน์ทุกรูปแบบ โดยตั้งต้นว่า การศึกษาคือหนึ่งในช่องทางเพิ่มโอกาสให้กับเด็กที่มองไม่เห็นโอกาส

Small Smile Center: คุยเรื่องเพศกับสาวปาน พี่ปาน และยายปาน

พูดคุยกับ ปาน-ปภาดา ทะอาจ ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุขด้านสุขภาวะทางเพศเด็กและเยาวชน 'Small Smile Center' ตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ถึงประเด็นปัญหาเรื่องเพศของเด็กและเยาวชนในทุกวันนี้ที่มาจาก 'ความไม่รู้' 'ความไม่เท่าเทียมทางเพศ' และ 'โครงสร้างความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา'