โลกศิลปะของ สุชาติ สวัสดิ์ศรี ในมุมมอง ไชยันต์ ไชยพร

 

 

ปาฐกถา

ขอเชิญร่วมฟัง ปาฐกถาพิเศษ “โลกศิลปะของ สุชาติ สวัสดิ์ศรี ในมุมมอง ไชยันต์ ไชยพร” วันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 4 หอศิลป g 23 มศว ประสานมิตร เวลา 13.00 – 16.00 น.

 

ใครๆ ก็รู้ว่า รศ.ดร.ไชยันต์ ไชยพร เป็นอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลายคนอาจพอรู้ว่าไชยันต์ มีงานเขียนในสิ่งพิมพ์หลายฉบับ หนึ่งในนั้นคือ Fine Art นิตยสารด้านศิลปะไม่กี่เล่มในเมืองไทย แต่บางคนอาจไม่รู้ว่าไชยันต์เติบโตมากับ วารสารสังคมศาสตร์ปริทัศน์ ที่สุชาติ สวัสดิ์ศรี เคยเป็นบรรณาธิการ

 

อย่างไรก็ดี ปาฐกถาพิเศษครั้งนี้มิใช่การอวยศิลปินเจ้าของงาน แต่เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างวัฒนธรรมการวิจารณ์ ข้ามผ่านมุมมองทางรัฐศาสตร์ สู่ผลงานทางทัศนศิลป์ จิตรกรรม หนังทดลอง และวรรณกรรม

 

chiyan

 

ปาฐกถาครั้งนี้ อาจช่วยให้เราต่อยอดและทำความเข้าใจ ‘โรคประจำศตวรรษ’ ของสุชาติ สวัสดิ์ศรี ว่าไปแพ้อะไรมาจึงอยากอาเจียน โรคประจำศตวรรษเกี่ยวอะไรกับการสิ้นสุดศตวรรษ และทำไมอัลแบร์ กามูส์ จึงได้ไปนั่งเล่นอยู่ใน ‘ห้องเสน่หา’ ของสุชาติ สวัสดิ์ศรี

 

พบกันวันเสาร์นี้ ฟังฟรี แลกเปลี่ยนฟรี ของว่างและเครื่องดื่มฟรี หนึ่งในกิจกรรมคืนความสุขโดย คสช (คุณสุชาติ) ในโอกาสส่งท้ายการแสดงศิลปะครั้งที่ 7 … ‘ก่อนเวลาลับหาย’

 

*****************************

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-6495000 ต่อ 15651

ทิพย์พิมล เกียรติวาทีรัตนะ

เป็นหญิงแกร่งหลังบ้าน WAY ที่แท้จริง อาจมีผลงานปรากฏสู่สายตาไม่ถี่บ่อยนัก แต่ทุกชิ้นรับประกันคุณภาพจากประสบการณ์ในสายงานข่าวที่คลุกคลี ทั้งสัมภาษณ์ บันเทิง และไลฟ์สไตล์

ทิพย์พิมล เกียรติวาทีรัตนะโลกศิลปะของ สุชาติ สวัสดิ์ศรี ในมุมมอง ไชยันต์ ไชยพร

Related Posts

WAY to READ: ‘ประชาธิป’ไทย’ คำถามปลายเปิดของประชาธิปไตย

บางส่วนของภาพยนตร์สารคดี 'ประชาธิป'ไทย' ถูกเซ็นเซอร์บางส่วนด้วยเหตุผลความเหมาะสม นิธิ นิธิวีรกุล หยิบ 'ประชาธิป'ไทย' ในเวอร์ชั่นหนังสือมาอ่าน พร้อมคำกำชับโดยผู้เขียนว่า 'ใช้สำหรับอ่าน' เพราะสารคดีเล่มนี้ตั้งคำถามใหญ่ไว้ว่า "...ประชาธิปไตยในคืนและวัน พ.ศ.2475 มันมาเร็วหรือมาช้า?"

บัญญัติสิบประการ Rational Choice Theory พิมพ์ครั้งที่ 2

นี่ไม่ใช่หนังสือที่จะช่วยให้นักอุดมคติฮึกเหิม หรือทำให้นักศีลธรรมบังเกิดศรัทธาพอกพูน แต่มันอาจช่วยให้นักเสรีนิยมเข้าใจวิธีคิดของฝ่ายจารีต และช่วยให้ฝ่ายจารีตเข้าใจความเป็นเหตุเป็นผลแบบเสรีนิยม

ถ้าหากฉันเป็นประยุทธ์ที่โผบิน (หลัง 7 สิงหาคม)

บทวิเคราะห์ทางรัฐศาสตร์ใดๆ ย่อมไม่สมจริงเท่ากับการพยายามเดาใจว่า ถ้าฉันเป็นประยุทธ์ในวินาทีนี้ ฉันจะทำอะไร อย่าถามเซ้าซี้ ปั๊ดโถ่ว อุตส่าห์เสียสละเพื่อบ้านเพื่อเมืองขนาดนี้แล้ว จะเอาอะไรอี๊ก