ขุดมายาคติ 2475

หลังการรื้อถอนหมุดคณะราษฎรและแทนที่ด้วย 'หมุดหน้าใส' หากมองว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงและลบประวัติศาสตร์ นี่คือตัวอย่างมายาคติเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ 2475 ที่มีหลักฐานข้อสรุปทางวิชาการไปแล้ว แต่เรายังเถียงกันอยู่

ลูกทหารรักชาติ: จีรวัสส์ พิบูลสงคราม

หากจะมอง จอมพล ป. พิบูลสงคราม ในมุมปุถุชน ซึ่งมีทั้งด้านดีและร้าย เป็นปกติของมนุษย์ คนที่เหมาะสมและยังสามารถให้ข้อมูลที่ชัดเจนกับเราได้ คือ บุตรคนที่สาม และลูกสาวคนแรก จีรวัสส์ ปันยารชุน (พิบูลสงคราม)

WAY 54 ‘The Story of No.2’

“ไม่เคยมีใครจดจำอันดับ 2 ได้” ทั้งที่หากขาดบุคคลเหล่านี้ไป ตำแหน่งเบอร์ 1 อาจไม่มีที่เหยียบยืนเลยก็ได้ นั่นคือเหตุผลว่า ทำไมบุคคลหมายเลข 2 จึงควรคู่แก่การระลึกถึงในระดับตำนาน