WAY to READ: สถาปัตยกรรมแห่งการสถาปนาอำนาจ

ประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรม คติความเชื่อทางศาสนา เป็นส่วนประกอบของสังคม ถูกกำหนดด้วยอำนาจ ถ่ายทอดออกมาเป็นงานสถาปัตยกรรม เนื้อหาเหล่านี้คือสิ่งที่บรรจุใน 'สถาปัตยกรรมไทย หลังรัฐประหาร 19 กันยา 49' อ่านโดย นิธิ นิธิวีรกุล

สุขสันต์วันครบรอบอภิวัฒน์สยาม: เมื่อ 24 มิถุนาเวียนบรรจบ ครบรอบใหม่

24 มิถุนายน 2475 วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง โดยกลุ่มผู้ก่อการนาม ‘คณะราษฎร’ ได้ประกาศเปลี่ยนการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย และร่วมสถาปนาอำนาจรูปแบบใหม่ที่ก่อให้เกิดรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาขึ้นมาแทน

เราจะจดจำปรีดีอย่างไร: มอง ‘ตัวตน’ นายปรีดีผ่าน ‘เพจคณะร่าน’ ‘เพลงน้าแอ๊ด’ และ ‘หมุดที่หายไป’

2 พฤษภาคม 2561 ครบรอบวันอสัญกรรมของรัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค์ WAY สำรวจตัวตนและความทรงจำของสังคมไทยร่วมสมัยที่มีต่อปรีดี พนมยงค์ ผ่าน 3 ปรากฏการณ์ร่วมสมัย

ขุดมายาคติ 2475

หลังการรื้อถอนหมุดคณะราษฎรและแทนที่ด้วย 'หมุดหน้าใส' หากมองว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงและลบประวัติศาสตร์ นี่คือตัวอย่างมายาคติเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ 2475 ที่มีหลักฐานข้อสรุปทางวิชาการไปแล้ว แต่เรายังเถียงกันอยู่

ลูกทหารรักชาติ: จีรวัสส์ พิบูลสงคราม

หากจะมอง จอมพล ป. พิบูลสงคราม ในมุมปุถุชน ซึ่งมีทั้งด้านดีและร้าย เป็นปกติของมนุษย์ คนที่เหมาะสมและยังสามารถให้ข้อมูลที่ชัดเจนกับเราได้ คือ บุตรคนที่สาม และลูกสาวคนแรก จีรวัสส์ ปันยารชุน (พิบูลสงคราม)

WAY 54 ‘The Story of No.2’

“ไม่เคยมีใครจดจำอันดับ 2 ได้” ทั้งที่หากขาดบุคคลเหล่านี้ไป ตำแหน่งเบอร์ 1 อาจไม่มีที่เหยียบยืนเลยก็ได้ นั่นคือเหตุผลว่า ทำไมบุคคลหมายเลข 2 จึงควรคู่แก่การระลึกถึงในระดับตำนาน