ถูกขโมยชีวิตในค่ายทหาร

อดีตทหารเกณฑ์เล่าประสบการณ์การมีเพศสภาพอีกแบบในค่ายทหาร เขาวิพากษ์ระบบที่เรียงซ้อนเป็นลำดับชั้น มีซีเคียวริตี้ที่หนาแน่นและแทบจะแตะต้องไม่ได้

มิติใหม่ของความโหดร้ายที่เด็กผู้ลี้ภัยต้องเผชิญ

นอกจากจะต้องหนีภัยสงครามแล้ว อันตรายอีกอย่างที่คืบคลานเข้ามาหาเด็กผู้อพยพที่อาศัยอยู่เพียงลำพังคือ การค้าอวัยวะ การคุกคามทางเพศ และการบังคับขายบริการ แลกกับโอกาสในการเดินทางไปหาความหวังใหม่ในยุโรป

วิชา ‘เพศและความสัมพันธ์’ ยุคดิจิตอล

รัฐบาลอังกฤษประกาศปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาว่าด้วยเรื่องเพศและความสัมพันธ์ (Sex and Relationships Education: SRE) เพราะเห็นว่าหลักสูตรการศึกษาว่าด้วยเรื่องเพศและความสัมพันธ์แบบดั้งเดิม ใช้ไม่ได้กับเด็กยุคใหม่ที่เติบโตกับโลกดิจิตอลอีกต่อไป