เราจ่าย ใครได้ คำถามปลายทางภาษี

วงเสวนาหัวข้อ 'อัดฉีด เก็บภาษี ช่วยใคร' พูดคุยทำความเข้าใจเรื่องภาษีใกล้ตัว เช่นโจทย์สำคัญที่ว่า คนส่วนใหญ่ไม่เสียภาษี และเก็บภาษีคนรวยไปช่วยคนจน สามารถทำได้หรือไม่

TAX 101 รู้ไว้ให้ปวดใจ

งานวิจัยเรื่อง ‘ระบบภาษีเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ’ ของ ภาวิน ศิริประภานุกูล ชี้ให้เห็นโครงสร้างภาษีที่บิดเบี้ยว อันนำมาซึ่งปัญหาความไร้ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของรัฐ ความไม่เป็นธรรม และความเหลื่อมล้ำของสังคมไทย

คุยเรื่องภาษี อย่างมีภาษี

พึงระลึกไว้เสมอว่า รายจ่ายทุกอย่างของรัฐบาลนั้นแท้จริงแล้วมีต้นทางมาจากภาษีที่จัดเก็บจากพวกเราทุกคนนั่นเอง บทสัมภาษณ์ขนาดยาวชิ้นนี้จะช่วยให้เกิดความเข้าใจโครงสร้างภาษีของไทยทั้งระบบ แล้วจะเห็นร่องรอยความเหลื่อมล้ำปรากฏอยู่ในนั้น

อินเดียเก็บ ‘Fat Tax’ แก้ปัญหาน้ำหนักเกิน

รัฐเกรละ ทางตอนใต้ของอินเดีย ประกาศมาตรการรับมือปัญหาเด็กๆ น้ำหนักเกิน ด้วยโมเดลขึ้นภาษีในอาหารอุดมไขมัน หรือ ‘Fat Tax’ โดยอาหารที่ตกเป็นเป้าหมายเป็นพิเศษ ได้แก่ เบอร์เกอร์ และพิซซ่า

ยุโรปเดินหน้าเก็บ ‘ภาษีโรบินฮู้ด’

สหภาพยุโรปเดินหน้าหาแนวร่วมเก็บภาษีธุรกรรมทางการเงิน (financial transaction tax: FTT) หรือ ‘ภาษีโรบินฮู้ด’ ในการพบปะของรัฐมนตรีกระทรวงการคลังยุโรปที่ลักเซมเบิร์ก