WAY to READ: อย่าคิดถึง ‘คนที่คุณก็รู้ว่าใคร’ อย่าคิดถึงช้าง!

'คนที่คุณก็รู้ว่าใคร' เป็นหนึ่งในถ้อยคำที่ นิธิ นิธิวีรกุล ใช้เพื่อเปิดการอ่าน 'อย่าคิดถึงช้าง!' หนังสือที่ว่าด้วยการต่อสู้เชิงวาทกรรม การทลายกรอบและการติดกับดัก 'ชุดความคิด' ของทั้งฝ่ายก้าวหน้าและฝ่ายอนุรักษนิยม ว่าการเอาแนวทางของตัวเองไปใส่ฝ่ายตรงข้ามนั้นไม่ได้ช่วยอะไร

10 ผีที่ต้องเจอใน ‘ชาติ’ นี้

ฮัลโลวีนปีนี้ WAY magazine ลิสต์รายชื่อ 10 ผีไทยที่คอยหลอกหลอน ไม่ให้คนไทยพบความสุขสงบในชีวิต ทั้งครอบงำความคิดความเชื่อไม่ให้คนไทยไปสู่ชีวิตใหม่ที่ดีกว่า

way62

WAY 62 ‘เหยียด’

เรื่องราวเริ่มต้นจากข้อสังเกตหนึ่งที่ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่คนมีนิสัยช่างเหยียดอยู่ในสายเลือด ไม่ว่าจะเหยียดชาติพันธุ์ของประเทศเพื่อนบ้าน จนถึงเหยียดเพศหญิงตามลักษณะสังคมชายเป็นใหญ่