ชาวออฟฟิศฉบับ ‘เช้า CHARM เย็น CHARM’ กับ KHAE นักวาดเส้นน้อยสีน้อย

KHAE นัดวาดภาพประกอบแถมเป็นสถาปนิก กับนิทรรศการภาพว่าด้วยเรื่องของชาวออฟฟิศที่ถูกใส่ร้ายว่าทำงานแบบ 'เช้าชามเย็นชาม'

ความไม่ลงรอยของศิลปะแนว Avant-garde ในการเมืองไทย

ตลอดวิกฤติทางการเมืองที่ผ่านมา ปฏิบัติการทางศิลปะของศิลปินไทย ระหว่างปี 2553-2559 ปรากฏร่องรอยของความบิดเบี้ยวย้อนแย้งทางความคิด และการนำเสนอแนวคิดประชาธิปไตยอย่างผิดฝาผิดตัว