ทวีศักดิ์ มณีวรรณ์: เมื่อ P-Move ทวงคืนความสุขจาก คสช.

เป็นอีกครั้งที่ 'ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-Move)' ซึ่งเป็นเครือข่ายคนจนและผู้ทุกข์ยากจากทั่วประเทศรวมกลุ่มกันทำงานเคลื่อนไหวเรียกร้องความเป็นธรรม ครั้งนี้พวกเขาใช้ทางเท้าหน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นที่มั่น ก่อนเดินหน้าทวงถามตระเวนเคาะประตูถึงแต่ละกระทรวงเพื่อขอคืนความสุขให้คนจนหรืออย่างน้อยก็อยากเห็นความคืบหน้าจากการร้องเรียนปัญหาอย่างยาวนาน

ไม่มีสิทธิ์ห้ามเศร้า

เรื่องราวของ ไร พันธรังศรี วัย 63 ปี ผู้มีอาชีพเก็บของป่าขาย ครอบครัวของเธอและกลุ่มคนลาวอพยพอีกนับหมื่นชีวิตในจังหวัดอุบลราชธานี ถูกจัดให้เป็นบุคคลไร้สัญชาติ ไม่มีสิทธิ์ถือครองที่ดินแม้เพียงตารางนิ้ว นำมาซึ่งปัญหาการเข้าถึงที่ดินทำกิน การบุกรุกพื้นที่ป่า และความยากจน ซึ่งผูกโยงกันอย่างแนบแน่น

‘People Go’ ฉากที่ 2 สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่หายไป

การรวมตัวครั้งใหม่ของเครือข่ายภาคประชาชนหลากหลายองค์กร ในนาม ‘People Go Network Forum’ เดินหน้าเกาะติดความเคลื่อนไหวทางการเมืองและการใช้อำนาจของรัฐบาล คสช. ด้วยสองเท้าของประชาชน นับจากวันนี้ไปจนกว่าจะถึงวันเลือกตั้ง

สิ่งชำรุดชื่อสิทธิ

ก่อนจะมีรัฐธรรมนูญ 2540 การฟ้องร้องคดีด้านสิ่งแวดล้อมยังมีน้อย ยุคแรกเป็นคดีเกี่ยวกับการเยียวยาความเสียหาย พูดง่ายๆ ว่าเกิดความเสียหายแล้วค่อยมาเรียกร้องฟ้องกัน ยุคหลังรัฐธรรมนูญ 2540 กลไกรองรับสิทธิประชาชนและชุมชนเปิดกว้างขึ้น คดีด้านสิ่งแวดล้อมจึงมีลักษณะในเชิงป้องกันมากขึ้น...แต่แล้วเมื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติทำการรัฐประหารเมื่อปี 2557 อะไรๆ ก็ต่างไปจากเดิม

ความถดถอยของการเมืองภาคประชาชนในร่างรัฐธรรมนูญฉบับมีชัย

หากความหมายของการเมืองภาคประชาชนหมายถึง การถ่ายโอนอำนาจจากรัฐ ไปสู่ภาคประชาชน ภายใต้ฐานความคิด 'ลดอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจประชาชน' ชวนผู้อ่านพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญฉบับ มีชัย ฤชุพันธ์ุ ว่า มองการเมืองภาคประชาชนอย่างไร

‘คืนผังเมือง คืนความเป็นธรรม’ เมื่อ ม.44 ผิดเจตนารมณ์คืนความสุข

เครือข่ายประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้ยกเลิกการออกคำสั่ง คสช. ที่ 3 และ 4/2559 ว่าด้วยการยกเลิกกฎหมาย การบังคับใช้ผังเมือง เพื่อคืนกติกาที่เป็นธรรม