The Basket: เลือกกินให้ตัวเรา

อาหารคืออะไร ทุกวันนี้เรากินอะไรเข้าไป อาหารเหล่านี้มาจากไหน มีกระบวนการผลิตแบบใด มีสารพิษหรือเปล่า คำถามเหล่านี้จะมีใครตอบได้บ้าง จึงมีการสร้างกระบวนการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อปลูกพืชอินทรีย์ขึ้นมา

อาหารโรงเรียนเปลี่ยนอนาคตประเทศ

สรุปวงเสวนางานสมัชชาความมั่นคงทางอาหารเมื่อวันที่ 9-10 มีนาคม 2561 ภายใต้หัวที่ว่า “ปรับอาหารโรงเรียน ขยายตลาดทางเลือก เปลี่ยนประเทศไทย?”

การเดินทางของเมล็ดข้าว ตอนที่ 3

ปี 2534 ตลาดสินค้าอินทรีย์ในยุโรปกำลังเติบโต หากเป็นข้าว ข้าวบาสมาติของอินเดียมีการทำเป็นอินทรีย์ขายในตลาดยุโรปอยู่เดิม หากวัดกันตัวต่อตัว ข้าวหอมมะลิ ถือเป็นคู่ต่อกรสูสี แต่ปัญหาใหญ่คือ ข้าวอินทรีย์ไทยต้องยกระดับความเป็น 'อินทรีย์' ให้ได้ระดับสากลเสียก่อน

การเดินทางของเมล็ดข้าว ตอนที่ 2

โลกยุคปัจจุบัน นับว่าชีวิตคนมีความเสี่ยงในหลายๆ ด้าน ไม่เว้นแม้แต่เรื่องปากเรื่องท้อง ที่ว่ากันว่า ในจานทุกวันนี้ มีแต่สิ่ง ‘ดูคล้าย’ และเกือบจะเป็นอาหาร...เท่านั้น

การเดินทางของเมล็ดข้าว ตอนที่ 1

ข้าวทุกเมล็ดมีเรื่องราวจาก ‘นา’ สู่ ‘จาน’ ข้าวจากนาเกษตรอินทรีย์ ต่างจากนาอื่นๆ อย่างไร ข้าวอินทรีย์ที่อยู่ในจาน ต่างจากจานอื่นๆ อย่างไร คนกินที่ไม่ได้เห็น ‘ข้าวเดินทาง’ อาจจะแยกไม่ออกด้วยตาเปล่า

กินออร์แกนิกช่วยล้างพิษ?

ฉลากที่แจ้งว่าอาหารเหล่านั้นเป็นผลผลิตจากเกษตรอินทรีย์ อาจไม่ใช่เครื่องยันยันว่าอาหารชนิดนั้นปลอดภัยเสมอไป ปัจจุบันมีงานวิจัยหลายชิ้นพยายามค้นหาว่า ในอาหารอินทรีย์มีสารพิษตกค้างหรือไม่ และถ้ามี จะส่งผลต่อร่างกายอย่างไรบ้าง

ตามหาผักผลไม้ใกล้บ้าน

คงดีไม่น้อย ถ้าเราสามารถค้นหาผักผลไม้สุดโปรด ว่าตอนนี้แถวไหนใกล้ๆ บ้านมีใครปลูกบ้างและเมื่อไหร่มันจะสุก 2 ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ ripenear.me จากออสเตรเลีย ไม่เพียงคิดแบบนี้ แต่พยายามทำให้มันเกิดขึ้นจริงๆ

คิวบา แดนสวรรค์อาหารออร์แกนิก

ท่ามกลางกระแสการบริโภคอาหารออร์แกนิกที่ผู้คนทั่วโลกเริ่มตื่นตัวกันไม่นานนัก ประเทศบนเกาะเล็กๆ กลางทะเลแคริบเบียนที่มีประชากรเพียง 11 ล้านคนอย่างคิวบาได้นำร่องการบริโภคอาหารออร์แกนิกมาแล้วกว่า 20 ปี