เห็นไทยในพม่า: เปรียบเทียบการถ่ายอำนาจกองทัพไว้ในรัฐธรรมนูญ

ความเหมือนประการหนึ่งของพม่าและไทยคือระบอบทหารที่มีอำนาจนำเหนือพลเรือน เมื่อเกิดรัฐประหาร ได้มีการถ่ายโอนอำนาจกองทัพเข้ามาไว้ในโครงสร้างทางการเมืองอย่างเป็นระบบ สิ่งที่เห็นได้ชัดที่สุดมาจากตัวบทในรัฐธรรมนูญที่ฝ่ายทหารร่างขึ้นเอง

บ้านพี่เมืองน้องแบบอำนาจนิยม ทุนไทยในพม่าและลาว

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ด้วยโครงการเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ทำให้มีเอกชนจากไทยเดินทางไปลงทุนในพม่าและลาว นี่คือภาพรวมของสถานการณ์ในงานเสวนาภายใต้หัวข้อ Public Spheres and Thai Hydro Power Dams in Laos และ รัฐอำนาจนิยมแบบรวมศูนย์และการเมืองของความไม่แน่นอน (แบบไทยๆ)

What We Need to Know: ตู่กับทรัมป์ คุยอะไรกันหรอ

WAY หยิบบทหารือฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษจากหน้าเว็บไซต์ White House มาคลี่ดูซิว่า ตู่-ทรัมป์ ผู้นำของทั้งสองประเทศเขาคุยอะไรกันเมื่อวันที่ 2 ตุลาคมที่ผ่านมา

สร้างความมั่นคง ร่วมมือร่วมใจ สไตล์อาเซียน

เรื่องราววัฒนธรรมความบังเอิญเพื่อปกป้องความมั่นคง สร้างความสามัคคีและสันติสุขที่มีเหมือนกันในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน

‘ไข้เลือดออก’ รุกหนักอาเซียน

ปีนี้ ไข้เลือดออกในฐานะโรคประจำถิ่นอาเซียน รุกหนักกว่าปีที่ผ่านๆ มา มาเลเซียยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1 เท่าตัว เวียดนามพบผู้ป่วยเพิ่มกว่า 20% ส่วนไทยพบผู้ป่วยเกินแสนรายแล้ว จากเดิมวางไว้ 70,000 ราย

เวที FTA เชียงใหม่ร้อนมาก

ความไม่โปร่งใสของรายละเอียดในการเจรจา FTA ไทย-ยุโรป นับเป็นปมเหตุสำคัญที่ทำให้หลายฝ่ายเป็นกังวลว่า สุดท้ายแล้วไทยจะตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบแทบทุกด้านภายใต้กรอบกติกาที่ยุโรปเป็นผู้วางหมาก

จีน เวียดนาม ไทย ลูกค้าใหญ่เปิบนอแรด

ด้วยความเชื่อว่า นอแรดเป็นยาบำรุงกำลังชั้นดีของกลุ่มเศรษฐีในจีน เวียดนาม และไทย ทำให้ประชากรแรดเหลือน้อยลงทุกที ตลาดมืดใหญ่อยู่ที่แอฟริกาใต้