‘EF ฉบับไม่เก๋ ไม่ฟุ้ง และทำได้จริงในทุกบ้านที่เข้าใจ’ ของ นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

บทสรุปฉบับเข้าใจง่ายว่าด้วย Executive Function หรือ EF คืออะไร ทำไมต้องรู้ รู้แล้วทำได้จริงหรือเปล่า โดย นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ ที่ยืนยันว่าทำได้จริงในทุกบ้านที่เข้าใจ

การศึกษาไทยที่บังคับให้เด็กอนุบาล ต้องเปลี่ยนผ่านเป็นผู้ใหญ่ในห้อง ป.1 

เนื้อหาการปรับเปลี่ยน พ.ร.บ.ปฐมวัยแห่งชาติ ความพยายามที่จะให้ขยายพื้นที่ 'เล็กๆ ให้ยังเป็นเด็ก' ไปอีกนิด และทำให้เด็กอนุบาลไม่ต้องถูกบังคับให้โตเป็นผู้ใหญ่ในชั้นประถม 1

จัดระเบียบสมองส่วนหน้า พัฒนา 9 ทักษะ EF

การพัฒนากระบวนการทางความคิดและการจัดการของสมองส่วนหน้า (Executive Functions: EF) โดยเฉพาะเด็กปฐมวัยตั้งแต่ 0-6 ขวบ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อันเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปสู่การมีชีวิตที่มีคุณภาพ

ในโลกหนังสือเด็ก มิได้เป็นแค่นิทานหลอกเด็ก

คนส่วนมากยังเข้าใจว่าการให้เด็กอ่านหนังสือ คือการเพิ่มความฉลาด ทว่าในความเป็นจริงแล้ว ช่วงเวลาสำคัญของการอ่านระหว่างแม่กับลูก คือการสร้างความสัมพันธ์อันลึกซึ้งที่มากยิ่งกว่าการสอนให้ลูกอ่านออกเขียนได้