จัดระเบียบสมองส่วนหน้า พัฒนา 9 ทักษะ EF

ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการทางความคิดและการจัดการของสมองส่วนหน้า (Executive Functions: EF) ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในแวดวงวิชาการด้านการศึกษา โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมของเด็กปฐมวัยตั้งแต่ 0-6 ขวบ สู่โลกแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

เปรียบได้ว่า สมองส่วนหน้าสุดมีบทบาทสำคัญเสมือนซีอีโอในการควบคุมความคิด อารมณ์ การตัดสินใจ และทุกๆ การกระทำของมนุษย์ หากสมองส่วนนี้ได้รับการกระตุ้น ฝึกฝน พัฒนา จะทำให้เด็กมีสมาธิจดจ่อ มีความยับยั้งชั่งใจ รู้จักวางแผน จัดลำดับความสำคัญ สามารถคิดและทำสิ่งต่างๆ ที่มีความซับซ้อนได้อย่างเต็มศักยภาพ อันเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปสู่การมีชีวิตที่มีคุณภาพ

มาดูกันว่า ทักษะอะไรบ้างที่เด็กยุคนี้พึงมี

Editorial Staffจัดระเบียบสมองส่วนหน้า พัฒนา 9 ทักษะ EF

Related Posts

ครอบครัวไทยใน Aging Society

สถานการณ์เด็ก เยาวชน และครอบครัวไทย มีความอ่อนไหวและเปราะบาง นิยามและโครงสร้างของสถาบันครอบครัวไทยแตกต่างจากในอดีตอย่างสิ้นเชิง อันเป็นผลจากสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยเฉพาะผลกระทบจากการเคลื่อนเข้าสู่สังคมสูงวัย

WAY to READ: ถ้าเลือกได้ “จงกินกบที่น่าเกลียดก่อน”

หนังสือฮาวทูที่บอกว่า วิธีบริหารเวลาหรือจัดลำดับความสำคัญ ให้ทำเรื่องยากไว้ก่อน และเปรียบว่าถ้าเลือกได้ “จงกินกบที่น่าเกลียดก่อน” รวมเป็นกฎ 21 ข้อที่จะช่วยรักษาการผัดวันประกันพรุ่งได้

Newground: คนรุ่นใหม่ที่ไม่พอใจ และไม่อยากเป็น ‘เมล็ดพันธุ์’

คุยกับแก๊ง Newground กลุ่มเด็กที่นิยามตัวเองว่า 'ไม่พอใจกับอะไรซักอย่าง' สองสมาชิกกลุ่ม Newground ทำไมต้องไม่พอใจ อยู่เฉยๆ ไม่ได้เหรอ เป็นเด็กเป็นเล็กก็ควรจะอยู่นิ่งๆ เดี๋ยวก็ดีเอง คับข้องใจอะไรนัก และเป็นเมล็ดพันธุ์ที่งอกมาจาก ‘ต้นเก่า’ มันไม่ดีตรงไหน