จัดระเบียบสมองส่วนหน้า พัฒนา 9 ทักษะ EF

ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการทางความคิดและการจัดการของสมองส่วนหน้า (Executive Functions: EF) ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในแวดวงวิชาการด้านการศึกษา โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมของเด็กปฐมวัยตั้งแต่ 0-6 ขวบ สู่โลกแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

เปรียบได้ว่า สมองส่วนหน้าสุดมีบทบาทสำคัญเสมือนซีอีโอในการควบคุมความคิด อารมณ์ การตัดสินใจ และทุกๆ การกระทำของมนุษย์ หากสมองส่วนนี้ได้รับการกระตุ้น ฝึกฝน พัฒนา จะทำให้เด็กมีสมาธิจดจ่อ มีความยับยั้งชั่งใจ รู้จักวางแผน จัดลำดับความสำคัญ สามารถคิดและทำสิ่งต่างๆ ที่มีความซับซ้อนได้อย่างเต็มศักยภาพ อันเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปสู่การมีชีวิตที่มีคุณภาพ

มาดูกันว่า ทักษะอะไรบ้างที่เด็กยุคนี้พึงมี

Editorial Staffจัดระเบียบสมองส่วนหน้า พัฒนา 9 ทักษะ EF

Related Posts

Newground: คนรุ่นใหม่ที่ไม่พอใจ และไม่อยากเป็น ‘เมล็ดพันธุ์’

คุยกับแก๊ง Newground กลุ่มเด็กที่นิยามตัวเองว่า 'ไม่พอใจกับอะไรซักอย่าง' สองสมาชิกกลุ่ม Newground ทำไมต้องไม่พอใจ อยู่เฉยๆ ไม่ได้เหรอ เป็นเด็กเป็นเล็กก็ควรจะอยู่นิ่งๆ เดี๋ยวก็ดีเอง คับข้องใจอะไรนัก และเป็นเมล็ดพันธุ์ที่งอกมาจาก ‘ต้นเก่า’ มันไม่ดีตรงไหน

6 สิ่งที่เด็กเกิดปี 2018 อาจไม่ได้สัมผัส

เมื่อทุกวันนี้เทคโนโลยีก้าวหน้าจนมนุษย์อย่างเราวิ่งไล่ตามไม่ทัน บางอย่างพัฒนามาเมื่อ 4-5 ปีที่แล้ว ปัจจุบันพบเห็นได้แค่ในร้านขายของเก่าหรือหนังสือสารานุกรมเสียแล้ว และไม่แน่ว่าหกสิ่งต่อไปนี้ที่เรากำลังจะกล่าวถึง เด็กที่จะเกิดในปี 2018 นี้อาจไม่ได้สัมผัสอีกต่อไป

บ้านดอกทานตะวัน: มอบการศึกษา คุ้มครองจากความเศร้า

พูดคุยกับ ตู่-พวงทอง ทะกัน ผู้อำนวยการ และ มาลี-มาลี คำมงคล เจ้าหน้าที่โครงการ ศูนย์คุ้มครองสิทธิเด็กเชียงของ จ.เชียงรายที่ทำงานกับกลุ่มเด็กในพื้นที่เสี่ยงต่อปัญหาการค้ามนุษย์ ค้าประเวณีและการแสวงหาผลประโยชน์ทุกรูปแบบ โดยตั้งต้นว่า การศึกษาคือหนึ่งในช่องทางเพิ่มโอกาสให้กับเด็กที่มองไม่เห็นโอกาส