จัดระเบียบสมองส่วนหน้า พัฒนา 9 ทักษะ EF - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

จัดระเบียบสมองส่วนหน้า พัฒนา 9 ทักษะ EF

ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการทางความคิดและการจัดการของสมองส่วนหน้า (Executive Functions: EF) ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในแวดวงวิชาการด้านการศึกษา โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมของเด็กปฐมวัยตั้งแต่ 0-6 ขวบ สู่โลกแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

เปรียบได้ว่า สมองส่วนหน้าสุดมีบทบาทสำคัญเสมือนซีอีโอในการควบคุมความคิด อารมณ์ การตัดสินใจ และทุกๆ การกระทำของมนุษย์ หากสมองส่วนนี้ได้รับการกระตุ้น ฝึกฝน พัฒนา จะทำให้เด็กมีสมาธิจดจ่อ มีความยับยั้งชั่งใจ รู้จักวางแผน จัดลำดับความสำคัญ สามารถคิดและทำสิ่งต่างๆ ที่มีความซับซ้อนได้อย่างเต็มศักยภาพ อันเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปสู่การมีชีวิตที่มีคุณภาพ

มาดูกันว่า ทักษะอะไรบ้างที่เด็กยุคนี้พึงมี

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY