เพิ่มค่าอาหารกลางวัน 1 บาท แต่ไม่รับประกันว่าเด็กจะได้รับสารอาหารเพียงพอ

เนื้อหาและความเห็นในบทความเป็นสิทธิเสรีภาพและทัศนะส่วนตัวของผู้เขียน โดยอาจไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับทัศนะและความเห็นของกองบรรณาธิการ

ร่างกายที่แข็งแรงเป็นรากฐานของจิตใจที่แข็งแรง

ความข้อนี้เป็นสัจพจน์ (ข้อความเบื้องต้นที่ยอมรับกันว่าจริงโดยไม่ต้องพิสูจน์) แม้ว่าเราจะอธิบายเพิ่มเติมได้ การยอมรับร่างกายที่ไม่แข็งแรงก็เป็นหนทางไปสู่จิตใจที่แข็งแรงได้อยู่ เช่น เป็นมะเร็งแล้วยอมรับย่อมมีสุขภาพจิตที่ดีได้ เป็นต้น

แต่สำหรับผู้กำกับนโยบาย และนักโภชนาการ ร่างกายที่แข็งแรงย่อมเป็นรากฐานของจิตใจที่แข็งแรง

ร่างกายที่แข็งแรงของเด็กๆ เป็นรากฐานของ Executive Function หรือ EF ซึ่งเป็นความสามารถในการกำกับชีวิตของเด็กๆ อีกด้วย

เวลาเขียนหรือบรรยายเรื่อง EF ผมพูดเสมอว่าประเด็นของความจำใช้งานเป็นเรื่องของความเร็ว กล่าวคือความจำใช้งานเป็นความจำที่ต้องใช้ตรงหน้างาน มิใช่ความจำที่ใช้ในห้องสอบ สอบแล้วลืม พอถึงหน้างานมิได้นำไปใช้

เช่น จำได้ว่าตั้งครรภ์ทำอย่างไร เชื้อเอดส์ติดต่ออย่างไร แต่เมื่อถึงหน้างานบนเตียงนอนในบังกะโลตอนดึกๆ สักแห่งลืมใช้ถุงยางอนามัย เป็นต้น

ประเด็นคือความจำใช้งานจะต้องเดินทางมาถึงสมองส่วนหน้าพรีฟรันทัลคอร์เท็กซ์ (Prefrontal Cortex) ทันเวลาก่อนลงมือปฏิบัติการ (ในตัวอย่างข้างต้นคือลงมือมีเพศสัมพันธ์) ดังนั้นความจำใช้งานต้องเดินทางเร็ว

เราเพิ่มความเร็วของความจำใช้งานได้ 2 วิธี

วิธีที่ 1 คือช่วยให้การตัดแต่งสมองที่เรียกว่า synaptic pruning ซึ่งเกิดขึ้นตลอดเวลาและเข้มข้นมากขึ้นระหว่างเด็กอายุ 9-12 ปีเป็นไปอย่างดีที่สุด ผลจากการตัดแต่งสมองที่ดีจะทำให้การจัดกลุ่มทำงานของเซลล์ประสาทเรียบร้อยและการประสานงานระหว่างเซลล์ประสาทกลุ่มต่างๆ เป็นไปด้วยดี

วิธีที่ 2 คือช่วยเสริมสร้างกระบวนการ myelination คือการเพิ่มปลอกมัยอิลินให้แก่เส้นประสาท ด้วยวิธีนี้จะทำให้เซลล์ประสาทส่งสัญญาณประสาทได้รวดเร็วมากขึ้น และระยะพักที่เรียกว่า refractory period ของเซลล์หลังการชาร์จประจุไฟฟ้าแต่ละครั้งสั้นลง ผลรวมคือสัญญาณประสาทไปได้เร็วมากขึ้นอีก ความเร็วของข้อมูลนำไปสู่การยับยั้งชั่งใจที่ดีกว่าและการคิดวิเคราะห์หรือคิดยืดหยุ่นที่รอบด้านกว่า

จะมีเพศสัมพันธ์นั้นได้ แต่ออกไปซื้อถุงยางอนามัยมาก่อน

ผมมักพูดและเขียนต่อไปว่าสารมัยอิลินเพิ่มขึ้นได้จากกิจกรรมพื้นฐาน คือ อ่าน-เล่น-ทำงาน เขียนสั้นเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่บ้านเราจดจำได้ง่าย

ถ้าจะเขียนให้ตรงตามตำรา สารมัยอิลิน (myelin) เพิ่มได้จากการนอนหลับให้เพียงพอ (ซึ่งทำได้ด้วยการอ่านนิทานก่อนนอนตรงเวลาทุกคืน) การออกกำลังกายสม่ำเสมอ (ซึ่งทำได้ด้วยการให้เด็กได้เล่นเสรีในสนามกลางแสงแดดมากพอ) การเข้าสังคมและเรียนรู้ทักษะซับซ้อน (ซึ่งทำได้ด้วยการจัดการศึกษาพื้นฐานให้เด็กๆ ได้ทำงานเป็นทีมเพื่อแก้โจทย์ปัญหา)

เอาภาษาอังกฤษไปครับ restful sleep, regular exercise, as well as socializing and learning complex new skills.

ที่ผมไม่ค่อยได้พูดหรือเขียนคือ ในตอนเริ่มต้น และตอนต่อๆ มา สารมัยอิลินได้จากโภชนาการที่ดี ต้นของต้นที่สุดคือนมแม่ 

นี่คือเหตุผลที่นมแม่เหนือกว่านมกล่อง มิวายจะว่านมกล่องชนิดใด มีสารมัยอิลินมากเพียงใดก็ตาม แต่สารมัยอิลินมิได้มีเฉพาะในนมแม่ สารอาหารดังต่อไปนี้มีส่วนในการสร้างเสริมมัยอิลินอย่างชัดเจนและเป็นที่พิสูจน์แล้ว ซึ่งอยู่นอกเหนือความเชี่ยวชาญของผม แต่ควรจะอยู่ในความเชี่ยวชาญของนักโภชนาการ

ได้แก่ น้ำมันปลา วิตามินบี 1 วิตามินบี 5 วิตามินบี 12 วิตามินซี วิตามินดี วิตามินเค ไอโอดีน สังกะสี เหล็ก ทองแดง โฟเลต คอเลสเตอรอล ไบโอติน โคลีน และเลซิทีน

รายชื่อสารอาหารเหล่านี้พบมากในอาหารอะไรของประเทศไทยและมีราคากี่บาท ควรมีใครบางคนแจกแจงให้เห็นอย่างชัดเจน (ก่อนอื่นเขียนชื่อสารอาหารที่เขียนถึงข้างต้นเป็นคำภาษาอังกฤษก่อน ด้วยยังมีสารบางชนิดที่ไม่มีชื่อในภาษาไทย อีกทั้งอาหารบางชนิดต้องการการแจกแจง เช่น น้ำมันปลา เป็นต้น) ด้วยเหตุผลที่น่าจะรู้อยู่แล้วว่าเราจัดอาหารกลางวันให้เด็กๆ มิใช่เพื่อให้เด็กอิ่ม

คุณภาพของอาหารเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราควรประกันให้ชัดเจนว่าเด็กต้องการสารอาหารอะไรจำนวนเท่าไร และสร้างการประกันที่มั่นใจได้ว่าเด็กไทยจะได้ทุกคนทุกวันไม่ว่าจะยากดีมีจนเท่าไรก็ตาม

​จะว่าไปเรามีหลายเรื่องที่จำเป็นต้องประกันว่าเด็กไทยควรได้แน่ๆ มิใช่แค่เรื่องการตรวจสุขภาพหรือการรักษาพยาบาล นอกเหนือจากเรื่องการศึกษาและเรื่องสารอาหารแล้ว เรายังควรประกันได้ว่าเด็กไทยจะมีหนังสืออ่านฟรีมากพอแน่ๆ หรือมีสนามเด็กเล่นให้ได้เล่นฟรีอย่างเพียงพอแน่ๆ การทำงานเหล่านี้ไปวันๆ โดยไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนพอ นานเข้าก็ไม่ค่อยจะรู้ว่าทำไปทำไม

นำไปสู่คำสำคัญคือคำว่า สิทธิเด็ก

สิทธิเด็กไม่ควรหยุดเพียงแค่ป้องกันการละเมิดเด็ก ซึ่งก็ละเมิดกันทุกวัน ทั้งในบ้าน โรงเรียน และบนท้องถนน โดยสมาชิกในครอบครัว ครู และกระบวนการยุติธรรมตามลำดับ แต่ควรนำไปสู่การมองเห็นว่าเด็กมีสิทธิได้รับอะไรและประกันว่าเด็กต้องได้ด้วย

ปัจจุบันเราพบว่าโภชนาการที่ดีและการออกกำลังกายสม่ำเสมอเป็นสองปัจจัยที่ช่วยเสริมสร้างมัยอิลินบนเส้นประสาทได้มาก และควรได้รับการใส่ใจไปเรื่อยๆ ไม่เพียงเฉพาะในเด็กๆ แต่มีประโยชน์ในวัยผู้ใหญ่ด้วยเพราะช่วยป้องกันโรคต่างๆ ที่เกิดจากการเสื่อมสลายของเส้นประสาทในภายหลัง ที่น่ากลัวที่สุดคือ multiple sclerosis (MS)

ไม่เห็นหนทางที่จะไปถึงเรื่องแบบนี้ได้เลยหากบ้านเมืองไม่เป็นประชาธิปไตย หรือมีการปฏิรูประบบราชการอย่างแท้จริง

Author

นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
คุณหมอนักเขียนผู้มีความสนใจที่หลากหลาย ตั้งแต่ การ์ตูน หนังสือ ภาพยนตร์ สุขภาพกายและจิต การแพทย์ การศึกษา ฯลฯ นับเป็น Influencer ขวัญใจของเหล่าพ่อๆ แม่ๆ ด้วยการนำเสนอองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้วยมุมมองที่สมจริง ไม่โรแมนติไซส์

Illustrator

ณขวัญ ศรีอรุโณทัย
อาร์ตไดเร็คเตอร์ผู้หนึ่ง ชอบอ่าน เขียน และเวียนกันเปิดเพลงฟัง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตาม นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • Always Active

บันทึกการตั้งค่า