Wind River: ในดินแดนที่พระเจ้าทอดทิ้ง

Wind River คือภาพยนตร์ที่มีฉากหลังเป็นทุ่งหิมะขาวและหนา พายุรุนแรงบดบังแสงแดด นี่คือเรื่องราวโหดร้ายในเขตสงวนอินเดียนอาราปาโฮ 'Wind River' คือดินแดนที่ถูกพระเจ้าทอดทิ้งไว้ท่ามกลางความหนาวเย็น

Nightcrawler: ครูสอนว่าอย่าเชื่ออะไรง่ายๆ

ในโลกของข่าวสาร ผู้ที่ฉับไวและโดดเด่นกว่าเท่านั้นคือผู้ชนะ และหากความอยากได้ชัยชนะ คือการที่ 'สื่อ' ต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้มาซึ่ง 'ข่าว' โดยไม่สนใจแม้จะละเมิดสิทธิผู้อื่น ไม่แยแสกระทั่งจรรยาบรรณวิชาชีพ นั่นทำให้เราควรย้อนกลับมาทบทวนตัวเองในฐานะผู้เสพเองด้วยหรือไม่ว่า เรากำลังตกเป็นเหยื่อ หรือคือหนึ่งในผู้ร่วมกระทำ

No Impact Man ชายผู้ไม่รกโลก

No Impact Man Project ในปี 2009 คือโปรเจคต์ที่ว่าด้วยการทำตัวให้ ‘ไม่รกโลก’ ตามแบบฉบับของคอลิน บีแวน โดยมีความคิดเก๋ๆ คือการอาศัยโดยทำร้ายโลกให้น้อยที่สุด