The Mob Designer - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

The Mob Designer

 

‘WAY Shortcut’ รายการย่อยบทสัมภาษณ์ให้เสพง่ายขึ้น

The Mob Designer
เขาเป็น ‘แดง’ แบบไหน — สำคัญอะไร หากคอนเซ็ปต์ในการทำกิจกรรมเคลื่อนไหวทางก­ารเมืองตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามความรุนแรง ซึ่งเป็นเรื่องถอยหลังลงคลอง
WAY คุยกับ สมบัติ บุญงามอนงค์ หรือหนูหริ่ง หรือ บก.ลายจุด ว่าด้วยศาสตร์และศิลป์ของการทำม็อบ
ติดตามบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มได้ใน WAY เล่มล่าสุด

Author

WAY

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY