คลายปมชายแดนใต้ด้วย Peace Talk - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

คลายปมชายแดนใต้ด้วย Peace Talk

‘WAY Shortcut’ รายการย่อยบทสัมภาษณ์ให้เสพง่ายขึ้น
กับประเด็น ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย เมธัส อนุวัตรอุดม นักวิชาการสำนักสันติวิธีฯ สถาบันพระปกเกล้า

การพูดคุยเชิงสันติหรือ Peace Talk คืออะไร คนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องการสิ่งใด
และการแบ่งแยกดินแดนเป็นคำตอบหรือไม่ ร่วมคลายปมปัญหาร่วมกันได้ที่นี่

Author

WAY

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY