คลายปมชายแดนใต้ด้วย Peace Talk

‘WAY Shortcut’ รายการย่อยบทสัมภาษณ์ให้เสพง่ายขึ้น
กับประเด็น ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย เมธัส อนุวัตรอุดม นักวิชาการสำนักสันติวิธีฯ สถาบันพระปกเกล้า

การพูดคุยเชิงสันติหรือ Peace Talk คืออะไร คนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องการสิ่งใด
และการแบ่งแยกดินแดนเป็นคำตอบหรือไม่ ร่วมคลายปมปัญหาร่วมกันได้ที่นี่

WAYคลายปมชายแดนใต้ด้วย Peace Talk

Related Posts

ดร.สมเกียรติ “AEC 2015 ความเปลี่ยนแปลง(ไม่)ใหญ่โต”

ดร.สมเกียรติ ประเดิม clip แรกกับ "WAY Shortcut" รายการย่อยบทสัมภาษณ์ให้เสพง่ายขึ้น - จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราเข้าร่วม AEC 2015 ความเปลี่ยนแปลงจะมีให้เห็นจนจับต้องได้ไห­มหรือเรากังวลว่าพี่น้องเพื่อนบ้านจะแย่งอ­าชีพหรือเปล่า