ความสุข ซื้อได้

รวยแล้วมีความสุขไหม เป็นหนึ่งในคำถามที่ถกเถียงกันมานาน พอๆ กับว่า ไก่กับไข่ อันไหนเกิดก่อนกัน  Skandia International’s Wealth Sentiment Monitor  ได้ตีพิมพ์ผลวิจัยเรื่อง “จุดสมดุลของรายได้และความสุข” มาเฉลยข้อข้องใจนี้

ผลวิจัยของสแกนเดียจัดสำรวจใน 13 ประเทศ โดยวัดจากภูมิศาสตร์ ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง และปัจจัยอื่นๆ พบว่า จุดสมดุลของรายได้และความสุข เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 161,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 4,991,000 บาทต่อปี

อันดับหนึ่งคือชาวดูไบที่รู้สึกว่า หากพวกเขามีรายได้ 276,150 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อปี (ราว 8,470,000 บาท)  ถึงจะรู้สึกมีความสุข ถัดมาเป็นชาวสิงคโปร์คิดว่า 227,553 ดอลลาร์ต่อปีถึงจะดี และอันดับสาม ชาวฮ่องกงความสุขอยู่ที่ 197,702 ดอลลาร์ต่อปี

ขณะที่ประเทศในยุโรปอย่างชาวเยอรมัน ต้องการเพียง 85,781 ดอลลาร์ต่อปี ก็พอใจแล้ว ซึ่งถือเป็นประเทศที่มีความต้องการรายได้ต่อปีต่ำที่สุดในงานวิจัยด้วย ขณะที่ชาวฝรั่งเศสมาตรความสุขอยู่ที่ 114,000 ดอลลาร์ต่อปี และชาวอังกฤษรู้สึกว่า 133,000 ดอลลาร์ต่อปี – กำลังดี

แต่ถ้าถามถึงระดับความร่ำรวย ชาวสิงคโปร์มาเป็นอันดับ 1  พวกเขาขีดระดับความร่ำรวยไว้ที่ 2.91 ล้านดอลลาร์ ตามมาด้วยดูไบที่ต้องมีในกระเป๋าอุ่นๆ 2.5 ล้านดอลลาร์ถึงจะรู้สึกว่ารวยพอ โดยมีฮ่องกงตามมาติดๆ ที่ 2.46 ล้านดอลลาร์

ขณะที่ชาวอเมริกัน กำหนดความรวยไว้ที่ 1 ล้านดอลลาร์ขึ้นไป

ในภาพรวม ค่าความร่ำรวยที่ประชากรแต่ละประเทศต้องการ โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 1.8 ล้านดอลลาร์หรือ   55,800,000 บาท

 

 

ที่มา : huffingtonpost.com

ทิพย์พิมล เกียรติวาทีรัตนะ

เป็นหญิงแกร่งหลังบ้าน WAY ที่แท้จริง อาจมีผลงานปรากฏสู่สายตาไม่ถี่บ่อยนัก แต่ทุกชิ้นรับประกันคุณภาพจากประสบการณ์ในสายงานข่าวที่คลุกคลี ทั้งสัมภาษณ์ บันเทิง และไลฟ์สไตล์

ทิพย์พิมล เกียรติวาทีรัตนะความสุข ซื้อได้

Related Posts

WAY to READ: On Happiness: หรือเป็นแค่ (คืน) ความสุขเฉพาะพวกเขา

ความสุขเป็นเรื่องเกิดขึ้นได้ง่ายๆ แต่โดยหลักการทางรัฐศาสตร์ ความสุขสัมพันธ์กับแนวคิดหลักของสังคมนั้นๆ นิธิ นิธิวีรกุล ยกหนังสือ 'On Happiness ว่าด้วยความสุข' มาอธิบายถึงแนวคิดเสรีนิยมประชาธิปไตย ว่าความสุขนั้น เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นง่ายๆ จริงหรือไม่

อาจารย์ฟรีแลนซ์ ห้ามป่วย ห้ามตาย ห้ามบ่นเรื่องเงิน

ฟรีแลนซ์เป็นอาชีพไม่มั่นคงเอาเสียเลย เหมือนในหนัง ห้ามป่วย ห้ามพัก (แต่แอบบ่น) คือเรื่องจริง อาจารย์พิเศษก็เช่นกัน บางคนต้องวิ่งไปมาสามสี่มหาวิทยาลัย รายรับไม่คุ้มค่ารถ ทั้งๆ ที่อาจารย์พิเศษ ควรต้องใช้ความ 'พิเศษ' มาเติมเต็มการความเชี่ยวชาญที่การศึกษาในระบบไม่มีแท้ๆ

หญิง-ชาย ความต่างของค่าจ้างที่ไม่เท่าเทียม

6 เมษายน ประเทศอังกฤษประกาศกฎหมายฉบับใหม่ที่บังคับให้บริษัทที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 250 คนขึ้นไป เปิดเผย gender pay gap แม้จะเป็นหมุดหมายสำคัญ แต่ยังมีข้อท้วงติงว่า กฎหมายนี้ก้าวไกลขนาดทำลายอคติทางสังคม มอบโอกาสให้ผู้หญิงเข้าสู่ตลาดงาน และมองเห็นข้อจำกัดเรื่องเพศได้จริงหรือไม่