เชื้อดื้อยา เรื่องไม่เล็กของเด็กยุคนี้

ช่วงฤดูฝนของทุกปี มักจะเป็นช่วงเวลาที่ผู้ปกครองต้องเป็นกังวลกับสุขภาพของเด็กๆ คำแนะนำจากกุมารแพทย์ถึงบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองก็คือ ในเมื่อสู้กับเชื้อแบคทีเรียไม่ได้ เราก็ต้องอยู่ด้วยกันอย่างกัลยาณมิตร

ในห้องทดลองยานั้น มีคนตาย

ประวัติศาสตร์การเพิกถอนยาเจ็ดชนิดที่เคยเกิดขึ้นในสหรัฐ อันมีผลโยงใยถึงความสัมพันธ์ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) กับบรรษัทยารายใหญ่ทั้งในและต่างประเทศ

Let’s Make the City Move ช่วยกันเข็นกรุงเทพฯ ให้ไปข้างหน้า

“ตอนนี้รถไฟฟ้าเรามีไม่กี่เส้น คำนวณเวลาได้ในแง่ที่รถมาตรงเวลาจริงครับ...แต่คนมันดันขึ้นไม่ได้ เพราะฉะนั้นยิ่งเอาเรือมาเชื่อมราง หรือมีส่วนต่อขยายก็อาจจะยิ่งสาหัสเข้าไปอีก” หนึ่งในหลายๆ เหตุผลที่เราต้องช่วยกันดันกรุงเทพฯ ให้ไปข้างหน้า

คนแก่ ยาบำรุง และคำโฆษณา

ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุในทุกวันนี้คือการเป็นโรคที่รักษาไม่หาย จึงนำไปสู่การวิ่งเข้าไปหาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ซึ่งมีปัญหามากมาย เช่น ตัวหนังสือในฉลากที่เล็ก ภาษากฎหมายที่อ่านไม่เข้าใจ การใช้ฉลาก อย. กับผลิตภัณฑ์ยา รวมทั้งเรื่องที่ลูกหลานซื้อให้ด้วยความรักและหวังดี

เกาหลีใต้กับวัฒนธรรมการเมาที่สุดในโลก

นอกจากจะเป็นแชมป์นักดื่มอันดับหนึ่งของโลกแล้ว การคาดการณ์โดยกระทรวงสุขภาพและสวัสดิการสังคม พบมูลค่าความเสียหายด้านสังคมและสุขภาพอันเนื่องมาจากแอลกอฮอล์ในปี 2015 สูงกว่า 20,000 ล้านดอลลาร์ต่อปี

ละเมิดสิทธิ์บังคับตรวจเลือด ขอให้เป็นครั้งสุดท้าย

เมื่อเราเลือกมองเฉพาะเรื่องความเจ็บป่วย หรือเรื่องการติดต่อของ HIV/AIDS ในเวลาเดียวกัน เราได้ตัดมิติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องออกไปจนหมด ซึ่งเท่ากับการตัดโอกาสของเยาวชนของชาติ ทั้งโอกาสทางการศึกษาและการประกอบอาชีพ

สตรอเบอร์รีออร์แกนิกที่ไม่ออร์แกนิก

สตรอเบอร์รีนำเข้าจากสหรัฐที่ติดฉลากว่าออร์แกนิก 100% พอสืบสาวไปถึงต้นทางกลับพบว่านอกจากจะไม่ได้ 100% ตามที่แปะป้ายไว้ ยังเจือปนด้วยสารเคมีเป็นพิษ และกฎหมายในการดูแลและกำกับเรื่องนี้ก็ยังลักลั่นอยู่

ทำความสะอาดห้องแห่งความสุข

น้ำยาล้างห้องน้ำคือวัสดุทำความสะอาดชนิดหนึ่งที่เต็มไปด้วยสารเคมีอันตราย น้ำยาที่บรรจุในขวดหลากสีมีคุณสมบัติต่างกัน น้ำยาล้างห้องน้ำชนิดที่หนึ่งอาจใส ไม่มีสี และกลิ่นเบาบาง ขณะที่อีกชนิดที่สองผสม 'ยาแรง' ที่กัดและทำลายคราบสกปรกทุกอย่างที่ขวางหน้า