ปันอาหาร ปันชีวิต สู้ COVID-19 - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

ปันอาหาร ปันชีวิต สู้ COVID-19

วิกฤติ COVID-19 สั่นคลอนความมั่นคงทางอาหาร

การสร้างพื้นที่อาหารในเมืองควรจะเป็นเรื่องปกติ

คำถามก็คือ ทำอย่างไรเมืองและชุมชนจึงจะมีพื้นที่สร้างอาหาร

และเป็นอาหารที่ปลอดภัยแก่การบริโภค

 

สนับสนุนโดย

 

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY