หรือฉันไม่ได้อยู่ในเมืองไทย - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

หรือฉันไม่ได้อยู่ในเมืองไทย

 

เมื่อฉันเยาว์ฉันเฝ้าถามพ่อว่า
รัฐสภามีไว้ทำไมหนอ
เป็นที่ให้สอสอเเละสอวอ
ได้ช่วยกลั่นกรองเเก้ไขรัฐธรรมนูญ

เมื่อฉันเยาว์ฉันเฝ้าถามพ่อว่า
พวกทหารมีไว้ทำไมหนา
ปกป้องชาติปกป้องนครา
คอยคุ้มครองปวงประชาจากศัตรู

เมื่อฉันเยาว์ฉันเฝ้าถามพ่อว่า
มีประชาธิปไตยเอาไว้ไหน
พ่อตอบว่ามีไว้ให้คนไทย
ได้ใช้สิทธิเสรีภาพตามครรลอง

เมื่อเติบใหญ่ฉันเฝ้าถามพ่อว่า
ทำไมหนาพ่อพูดปดโกหกผม
ทุกวันนี้ไม่เหมือนเรื่องที่ได้ยินและหลงงม…
หรือว่าผมไม่ได้อยู่ในเมืองไทย

 

กมลวัฒน์ มนูญภัทราชัย

 

สนับสนุนวรรณกรรมไทย โดย

สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
สำนักพิมพ์แสงดาว

tagged    

Author

WAY of WORDS
โครงการเปิดรับต้นฉบับเรื่องสั้นและบทกวี ไม่จำกัดความยาวและเรื่องที่อยากเล่า ต้นฉบับทั้งเรื่องสั้นและบทกวี ถูกอ่านและพิจารณาโดยคณะบรรณาธิการสายแข็ง ก่อนเผยแพร่ทาง waymagazine.org