ส่องงบประมาณเสาไฟกินรี อบต.ราชาเทวะ 9 ปี 10 โครงการ 730 ล้าน จ้างบริษัทเดียว

ตามที่เป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์เมื่อไม่กี่วันก่อนถึงกรณีเสาไฟกินรีในเขตพื้นที่ อบต.ราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ที่ได้นำเสาไฟที่ตกแต่งไปด้วยประติมากรรมกินรีอย่างหรูหรา ซึ่งเสาไฟดังกล่าวนี้มีมูลค่าต้นละเกือบแสนบาท ถูกติดตั้งท่ามกลางสภาพถนนลูกรังที่ไมไ่ด้รับการแก้ไข ตลอดไปจนถึงการติดตั้งเสาไฟในบริเวณรอบบึงน้ำที่แม้จะไม่มีถนนสักเส้นผ่านก็ตาม

หากเปิดย้อนดูไปยังโครงการจัดซื้อเสาไฟกินรีในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะนั้นไมไ่ด้เพิ่งปรากฏขึ้นมาให้เห็นในปีนี้ แต่กลับเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2556 โดยปีดังกล่าวมีการจัดซื้อเสาไฟตกแต่งประติมากรรมกินรีทั้งหมด 2 โครงการ ก่อนที่จะเว้นวรรคตั้งแต่ปี 2556 เรื่อยมาจนถึงปี 2561 นั้นไม่พบโครงการการจัดซื้อเสาไฟกินรีเพิ่มเติม กระทั่งเมื่อปี 2562 มีการจัดซื้อจัดจ้างโครงการลักษณะเดียวกันอีกครั้งเรื่อยมาจนถึงปี 2564

หากพินิจพิเคราะห์ไล่ดูจำนวนโครงการจัดซื้อเสาไฟกินรีและงบประมาณทั้งหมดตั้งแต่ปี 2556-2564 นั้นอาจจะตกใจกับตัวเลขที่กำลังจะปรากฏอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว

ตัวเลขงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการทั้งหมดนับตั้งแต่ปี 2556-2564 นั้นเป็นจำนวนมากถึง 734,410,000 บาท และรวมจำนวนโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อโคมไฟกินรีทั้งหมดเป็นจำนวน 10 โครงการด้วยกัน โดยหากไล่พิจารณาโครงการในแต่ละปีจะสรุปได้ ดังนี้

ที่ปีโครงการมูลค่าสัญญา
12556โครงการจัดซื้อเสาไฟฟ้าทำด้วยเหล็กชุบกาวาไนท์ สูงไม่น้อยกว่า 9 เมตร พร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3256 (ถนนกิ่งแก้ว) พร้อมรูปประติมากรรมกินรี จำนวนรวม 628 ชุด62,830,000
2โครงการซื้อเสาไฟฟ้าพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3256 ถนนกิ่งแก้วพร้อมประติมากรรมกินรี เพิ่มเติม จำนวน 20 ชุด1,930,000
32562ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เสาไฟประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ชนิดกิ่งเดี่ยวพร้อมติดตั้ง จำนวน 1,811 ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)171,840,000
4ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงเสาไฟฟ้ารูปประติมากรรมกินรีในเขตทางหลวงหมายเลข 3256 (ถนนกิ่งแก้ว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)27,000,000
52563ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เสาไฟประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ชนิดกิ่งเดี่ยว พร้อมติดตั้งบริเวณริมคลองลาดกระบัง หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 และบริเวณริมคลองเทวะคลองตรง หมู่ที่ 10 จำนวน 600 ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)56,950,000
6ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเสาไฟประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ชนิดกิ่งเดี่ยว จำนวน 788 ต้น พร้อมติดตั้งภายในเขตตำบลราชาเทวะ จำนวน 2 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)74,760,000
7ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเสาไฟประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ชนิดกิ่งเดี่ยว พร้อมติดตั้งภายในตำบลราชาเทวะ จำนวน 536 ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)50,920,000
8ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเสาไฟประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ชนิดกิ่งเดี่ยว จำนวน 347 ต้นพร้อมติดตั้งภายในเขตตำบลราชาเทวะ จำนวน 16 จุด ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)32,950,000
92564ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เสาไฟประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ชนิดกิ่งเดี่ยว พร้อมติดตั้งภานในเขตตำบลราชาเทวะ จำนวน 1,235 ต้น ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)117,150,000
10ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเสาไฟประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ชนิดกิ่งเดี่ยว พร้อมติดตั้งภายในเขตตำบลราชาเทวะ จำนวน 1,456 ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)138,080,000
รวม734,410,000

สำหรับบริษัทที่ชนะการประมูลในโครงการจัดซื้อเสาไฟกินรีไปทั้งหมด 10 โครงการของ อบต.ราชาเทวะ นั้นก็ปรากฏให้เห็นเพียงบริษัทเดียวคือ บริษัท บางกอกไฟถนน จำกัด ถึงแม้ทางนายก อบต.ราชาเทวะ ยืนยันว่า ทาง อบต. นั้นไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงการการแข่งขันของทางบริษัทเอกชนได้ แต่อย่างไรก็ดี ข้อสังเกตนี้เองเป็นส่วนหนึ่งของการตั้งคำถามถึงการติดตั้งเสาไฟกินรีที่ไม่ว่าจะมีบริษัทเอกชนเข้าร่วมแข่งขันการเสนอราคากี่ครั้ง กลับมีเพียงบริษัทนี้ที่ชนะการเสนอราคาอยู่เสมอ และได้มาเป็นคู่สัญญาในทุกโครงการที่เกี่ยวกับโครงการเสาไฟกินรี

สำหรับสเปคของเสาไฟเดิมนั้นมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เล็กน้อย ในปี 2556 เป็นเสาไฟทำด้วยเหล็กชุบกัลวาไนซ์ สูงไม่น้อยกว่า 9 เมตร พร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่างและประติมากรรมรูปกินรี แต่ในปี 2562 เป็นต้นมาจนถึงปี 2564 เป็นเสาไฟประติมากรรมกินรี พร้อมโคมไฟระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) เพิ่มขึ้นมา

ที่ตั้งของ อบต.ราชาเทวะตามที่ปรากฏข้างต้นนั้นอยู่ในอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยพื้นที่ของเขต อบต.ราชาเทวะติดกับเขตพื้นที่ อบต.หนองปรือ อ.บางพลี ทั้งพื้นที่ของ อบต.ราชาเทวะ และ อบต.หนองปรือเองต่างก็เป็นที่ตั้งของสนามสุวรรณภูมิร่วมด้วยเช่นกัน

โดยพื้นที่ อบต.ราชาเทวะอยู่ภายใต้การบริหารของ นายทรงชัย นกขมิ้น นายก อบต.ราชาเทวะ แต่ที่น่าสังเกตอีกประการ คือ ภายในคณะผู้บริหารนั้นมีบุคลากรจำนวน 2 คน ที่มีนามสกุลเดียวกันกับนายก อบต.ราชาเทวะ ได้แก่ นายนายอภิชาติ นกขมิ้น ดำรงตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ และ นายจาตุรนต์ นกขมิ้น ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ

อ้างอิง

ณัฐวรรณ ทองพันภิญโญ
เด็กประวัติศาสตร์ที่กำลังจะเรียนจบในปีหน้าผู้กำลังรอคอยการไปคอนเสิร์ตอีกครั้งอย่างใจจดใจจ่อ และหาลู่ทางไปเติบโตในสังคมที่ดีกว่า

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตาม นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • Always Active

บันทึกการตั้งค่า