WAY Doc: ครูฟินแลนด์ที่โรงเรียนเพี้ยนพินฯ

เมื่อครูจากฟินแลนด์ ประเทศที่ได้ชื่อว่ามีระบบการศึกษาดีที่สุดในโลกมาสาธิตการสอนในโรงเรียนเพี้ยนพินฯ เขตบางนา กรุงเทพฯ ระยะเวลาเพียง 1 วันกับการใช้ทุกศาสตร์กระตุ้นและเชื่อมโยงให้เด็กสนุกกับทุกวินาทีของการเล่น เขาสอนอย่างไร เด็กๆ จะได้เรียนแบบไหน แท้จริงแล้วปลายทางของการศึกษาควรเป็นอะไร WAY และ Seedtizen ชวนเราไปเข้าห้องเรียนด้วยกันจากคลิปสั้นๆ นี้

‘ฝัน’ และ ‘ใฝ่’ ความจริงรัฐสวัสดิการไทย

จากงานเสวนา 'รัฐธรรมนูญ/รัฐสวัสดิการ' ผศ.ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี กล่าวถึงความแตกต่างของชนชั้นที่ทำให้สิทธิในการเข้าถึงทรัพยากรพื้นฐานของแต่ละคนไม่เท่ากัน ซึ่งคำตอบของโจทย์เหล่านี้อาจอยู่ที่ 'รัฐสวัสดิการ' ที่ทำให้คนได้รับสิทธิในฐานะ 'ประชาชน' มากยิ่งขึ้น

คุณครูตีน่า: ครูประจำชั้นของเด็กๆ ฟินแลนด์

ครูประจำชั้นในความหมายของเด็กๆ ฟินแลนด์ คือ ครูที่สอนแทบทุกวิชาเพื่อติดตาม รู้ใจ และใกล้ชิดเด็กๆ ให้มากที่สุด ธงของครูไม่ได้อยู่ที่เกรด A, B หรือ C แต่คือการที่เด็กๆ บอกว่า "หนูอยากมาโรงเรียนทุกๆ วันเลย"

วันเด็ก…ของเด็ก…เพื่อเด็ก

วันเด็กมีที่มาอย่างไร มีใครรู้บ้างว่าวันเด็กเกี่ยวข้องกับสิทธิเด็ก แล้ววันเด็กของไทยเหมือนวันเด็กในชาติอื่นๆ ทั่วโลกหรือเปล่า / กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ นักวิชาการอิสระ ผู้เคยมีประสบการณ์ด้านการศึกษาในประเทศฟินแลนด์ จะมา 'เล่า' เรื่องวันเด็ก ให้เราได้ 'เรียน' กัน