WAY Doc: ครูฟินแลนด์ที่โรงเรียนเพี้ยนพินฯ

เมื่อครูจาก #ฟินแลนด์ ประเทศที่ได้ชื่อว่ามีระบบ #การศึกษา ดีที่สุดในโลกมาสาธิตการสอนในโรงเรียนเพี้ยนพินฯ เขตบางนา กรุงเทพฯ ระยะเวลาเพียง 1 วันกับการใช้ทุกศาสตร์กระตุ้นและเชื่อมโยงให้เด็กสนุกกับทุกวินาทีของการเล่น

แน่นอน มันเป็นวันที่เราแยกไม่ออกว่านี่เรียกว่า “เรียน” หรือ “เล่น”

ครูจากฟินแลนด์เขาสอนอย่างไร เด็กๆ จะได้เรียนแบบไหน แท้จริงแล้วปลายทางของการศึกษาควรเป็นอะไร WAY และ #Seedtizen ชวนเราไปเข้าห้องเรียนด้วยกันจากคลิปสั้นๆ นี้ครับ

 

WAYWAY Doc: ครูฟินแลนด์ที่โรงเรียนเพี้ยนพินฯ

Related Posts

Master AI คุณครูปัญญาประดิษฐ์

ปัจจุบันมีการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในหลากหลายวงการ ตั้งแต่อุตสาหกรรมยันธุรกิจ เกษตรกรรมยันการแพทย์ การศึกษาเองก็เช่นกัน ที่ ครูจุ๊ย-กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ จะนำมาเล่าให้ฟังว่า 'AI' ปัญญาประดิษฐ์เหล่านี้เป็นตัวช่วยสำคัญในการศึกษาสมัยใหม่ได้มากทีเดียว

เมื่อโรงเรียนรัฐมีเอกชนร่วมพัฒนา ผลที่ตามมา ใครได้-ใครเสีย

'โรงเรียนร่วมพัฒนา' คือโรงเรียนรัฐที่ได้รับการสนับสนุนจากเอกชน ทั้งเงินทุนและมีส่วนร่วมในการบริหาร แต่จากโรงเรียนหลายหมื่นแห่งทั่วประเทศ โรงเรียนโชคดีเหล่านี้มีแค่หยิบมือ นี่คือความต่างทางการศึกษาที่กำลังเกิดขึ้น

ครอบครัวไทยใน Aging Society

สถานการณ์เด็ก เยาวชน และครอบครัวไทย มีความอ่อนไหวและเปราะบาง นิยามและโครงสร้างของสถาบันครอบครัวไทยแตกต่างจากในอดีตอย่างสิ้นเชิง อันเป็นผลจากสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยเฉพาะผลกระทบจากการเคลื่อนเข้าสู่สังคมสูงวัย